ОНЛАЙН КАТАЛОГ

Your search returned 189 results.

|
Theses, dissertations Ролята на медицинската сестра в процеса на диагноза, терапия и обучение на болните (Клиника по ендокринология и болести на обмяната , УМБАЛ `Ев. Марина` ЕААД - Варма) Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по управление на зддравните грижи` Дипломни работи

by Чобанова, Венета [Първи автор] | Бохчелян-Хачмериян, Хрипсиме [Консултант] | Тончева, Соня [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна 2008Dissertation note: Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по управление на зддравните грижи` Факултет по обществено здравеопазване Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 6900] (1).

Theses, dissertations Лептин в патогенезата на метаболитния синдром Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Димитров, Д [Първи автор] | Коева, Лидия [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна 2001Dissertation note: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.43/.47/Д58] (1).

Theses, dissertations Доставчикът на медицинските услуги в системата на допълнителното здравно осигуряване. Анализ на специализираната ендокринологична доболнична помощ Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по здраевн мениджмънт` Дипломни работи

by Маринчев, Ангел [Първи автор] | Костадинова, Тодорка [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна 2011Dissertation note: Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по здраевн мениджмънт` Факултет по обществено здравеопазване защитена 08.06.2011 специалност "" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 7238] (1).

Theses, dissertations Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Бояджиева, Мила [Първи автор] | Христов, Владимир [Рец.] | Танкова, Цветалина [Рец.] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител] | Христов, Владимир [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2013Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина защитена 2013 специалност "Ендокринология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.43/.47/Б734] (1).

Theses, dissertations Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения Дисертация за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Бояджиева, Мила [Първи автор] | | Христов, Владимир [Рец.] | Танкова, Цветалина [Рец.] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител] | Христозов, Кирил [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2013Dissertation note: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина защитена 2013 специалност "Ендокринология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.43/.47/Б734] (1).

Theses, dissertations Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография - нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Сидерова, Мира [Първи автор] | | Цинликов, Иван [Рец.] | Каменов, Здравко [Рец.] | Христозов, Кирил [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2013Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина защитена 2013 специалност "Ендокринология и болести на обмяната на" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.43/.47/С358] (1).

Theses, dissertations Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография - нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли Дисертация за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Сидерова, Мира [Първи автор] | | Цинликов, Иван [Рец.] | Каменов, Здравко [Рец.] | Христозов, Кирил [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2013Dissertation note: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина защитена 2013 специалност "Ендокринология и болести на обмяната на" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.43/.47/С358] (1).

Theses, dissertations Експериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди Тимулин, Тимозин-алфа 1 и Тимозин-бета 4 Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Хачмериян, Антония [Първи автор] | | Терзииванов, Димитър [Рец.] | Стойнев, Александър [Рец.] | Негрев, Негрин [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2017Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2017 защитена 2017 специалност "Физиология на животните и човека" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/611.4/Х33] (1).

Theses, dissertations Експериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди Тимулин, Тимозин-алфа 1 и Тимозин-бета 4 Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Хачмериян, Антония [Първи автор] | | Терзииванов, Димитър [Рец.] | Стойнев, Александър [Рец.] | Негрев, Негрин [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2017Dissertation note: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2017 защитена 2017 специалност "Физиология на животните и човека" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/611.4/Х33] (1).

Theses, dissertations Морфологична и имунохистомична сравнителна характеристика на туморите на щитовидната жлеза Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Малинова, Доротея [Първи автор] | Беловеждов, Веселин [Научно жури] | Радойнова, Добринка [Научно жури] | Софтова, Екатерина Боянова [Научно жури] | Иванова, Радина [Научно жури] | Цанева, Мария [Научно жури] | Цанева, Мария [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2019Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2019 защитена 2019 специалност "Патологоанатомия и цитопатология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.44/М22] (1).

Theses, dissertations Морфологична и имунохистомична сравнителна характеристика на туморите на щитовидната жлеза Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Малинова, Доротея [Първи автор] | Беловеждов, Веселин [Научно жури] | Радойнова, Добринка [Научно жури] | Софтова, Екатерина Боянова [Научно жури] | Иванова, Радина [Научно жури] | Цанева, Мария [Научно жури] | Цанева, Мария [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2019Dissertation note: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2019 защитена 2019 специалност "Патологоанатомия и цитопатология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.44/М22] (1).

Mixed Materials П131-I лечение на болни с тиреотоксокоза с ниска фиксирана доза Статия

by Бочев, П [Първи автор] | Цветанова, Б [Съавт.] | Чаушев, Б [Съавт.] | Клисарова, А [Съавт.] | Христозов, К [Съавт.].

Material type: Article Article Publisher: София 2007Other title: 131-I treatment in patients with hyperthyroidism using low fixed dose regimen.Availability: No items available

Mixed Materials Псевдохипопаратиреоидизъм или псевдопсевдохипопаратиреоидизъм при фамилия с наследствена остеодистрофия на Олбрайт Статия

by Бояджиев, В [Първи автор] | Бояджиева, М [Съавт.] | Христозов, К [Съавт.] | Йотова, В [Съавт.].

Material type: Article Article Publisher: София 2007Other title: Pseudohypopoparathyroidism or pseudopseudohypopoparathyroidism in a family with Albright hereditary osteodysthrophy..Availability: No items available

Continuing Resources JCEM : Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Списания

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Chevy Chase Endocrine Society Availability: No items available

Continuing Resources Остеопороза Вестници

Material type: Continuing resource Continuing resource Availability: No items available

Continuing Resources Ендокринология Endocrinologia Списания

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: София Българско дружество по ендокринология Availability: No items available

Continuing Resources Climacteric Списания

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: New York Parthenon Publishing Availability: No items available

Continuing Resources Endocrinology Списания

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Bethesda Endocrine Society Availability: No items available

Continuing Resources European Journal of Endocrinology Списания

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Oslo etc., Scandinavian University Press Availability: No items available

Continuing Resources Проблемы эндокринологии Списания

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Москва Медицина Availability: No items available

Powered by Koha