ОНЛАЙН КАТАЛОГ

Refine your search

Your search returned 148 results.

|
Theses, dissertations Здравна реформа и интегрирани грижи към диабетно болните Дипломна работа за образователна степен `магистър` по Обществено здравеопазване Дипломни работи

by Тодорова, К [Първи автор] | Попова, Ст [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна 2005Dissertation note: Дипломна работа за образователна степен `магистър` по Обществено здравеопазване Факултет по обществено здравеопазване Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 6550] (1).

Theses, dissertations Медико-социални проблеми при лечението на болни с инсулин Дипломна работа за образователно-квалификационна степен `Магистър` по обществено здраве Дипломни работи

by Ангелова, Даниела [Първи автор].

Material type: Text Text Publisher: Варна 2007Dissertation note: Дипломна работа за образователно-квалификационна степен `Магистър` по обществено здраве Факултет по обществено здравеопазване Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 6819] (1).

Theses, dissertations Изследване на влияниетона на обучението върху качеството на живота на болни от захарен диабет Дипломна работа за степен `магистър` по Здравен мениджмънт Дипломни работи

by Ключкова, Нели [Първи автор] | Томов, Димитър [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна 2007Dissertation note: Дипломна работа за степен `магистър` по Здравен мениджмънт Факултет по обществено здравеопазване Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 6776] (1).

Theses, dissertations Захарният диабет като социалнозначимо заболяване. Профилактика на усложненията Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по управление на здравните грижи` Дипломни работи

by Георгиева, Д [Първи автор] | Христозов, К [Рец.] | Керековска, Албена [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна 2008Dissertation note: Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по управление на здравните грижи` Факултет по обществено здравеопазване защитена 26.06.2008 специалност "Управление на здравните грижи" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 7051] (1).

Theses, dissertations Здравни потребности на болните от захарен диабет. Обучението на диабетиците като основна здравна потребност Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по управление на здравните грижи` Дипломни работи

by Янева, Даниела [Първи автор] | Керековска, Албена [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна 2010Dissertation note: Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по управление на здравните грижи` Факултет по обществено здравеопазване Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 7152] (1).

Theses, dissertations Ролята и мястото на медицинската сестра при оказване на грижи за диабетно болни Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по здравен мениджмънт` Дипломни работи

by Петкова, Петя Тодорова [Първи автор] | Тончева, Соня [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна 2011Dissertation note: Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по здравен мениджмънт` Факултет по обществено здравеопазване Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 7222] (1).

Theses, dissertations Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Бояджиева, Мила [Първи автор] | Христов, Владимир [Рец.] | Танкова, Цветалина [Рец.] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител] | Христов, Владимир [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2013Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина защитена 2013 специалност "Ендокринология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.43/.47/Б734] (1).

Theses, dissertations Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения Дисертация за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Бояджиева, Мила [Първи автор] | | Христов, Владимир [Рец.] | Танкова, Цветалина [Рец.] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител] | Христозов, Кирил [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2013Dissertation note: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина защитена 2013 специалност "Ендокринология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.43/.47/Б734] (1).

Theses, dissertations Епидемиология на захарния диабет и неговите усложнения в детската възраст Автореферат на дисертация за присъждане на научно-образователна степен `Доктор на науките` Дисертации

by Цанева, Валентина [Първи автор] | | Христов, Владимир [Рец.] | Караханян, Ексапет [Рец.] | Станчев, Здравко [Рец.] | Кертикова, Станка [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна 1998Dissertation note: Автореферат на дисертация за присъждане на научно-образователна степен `Доктор на науките` Факултет по медицина защитена 1998 специалност "Педиатър" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.379-008.64-053.2/Ц 16] (1).

Theses, dissertations Мениджмънт на захарния диабет, тип 2 в първичната медицинска помощ Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `магистър` по здравен мениджмънт Дипломни работи

by Ненова, Галина [Първи автор] | | Докова, Клара [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2015Dissertation note: Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `магистър` по здравен мениджмънт Факултет по обществено здравеопазване 2015 защитена 2015 специалност "Здравен мениджър" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 7489] (1).

Theses, dissertations Ролята и мястото на медицинската сестра при обучение на диабетно болни в `МБАЛ Шумен`АД Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър` по управление на здравните грижи Дипломни работи

by Добрева, Мария Николова [Първи автор] | Борисова, Силвия [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2016Dissertation note: Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър` по управление на здравните грижи Факултет по обществено здравеопазване 2016 защитена 2016 специалност "Управление на здравните грижи" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 7538] (1).

Theses, dissertations Интегрирани грижи за децата с диабет тип 1 на територията на община Шумен Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по здравен мениджмънт` Дипломни работи

by Стоянова, Иванка [Първи автор] | Петрова, Галина [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2015Dissertation note: Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър по здравен мениджмънт` Факултет по обществено здравеопазване 2015 защитена 2015 специалност "Здравен мениджър" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 7510] (1).

Theses, dissertations Перспективи за развитие на интегрирани грижи при пациенти с диабетна ретинопатия в Област Силистра Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър` Дипломни работи

by Костов, Волен [Първи автор] | Петрова, Галина [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2016Dissertation note: Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър` Факултет по обществено здравеопазване 2016 защитена 2016 специалност "Здравен мениджър" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 7546] (1).

Theses, dissertations Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Маджова, Христиана [Първи автор] | | Киселова-Янева, Ангелина [Науч. консултант] | Панов, Владимир [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2016Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по дентална медицина 2016 защитена 2016 специалност "Терапевтична стоматология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.31/М14] (1).

Theses, dissertations Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Маджова, Христиана [Първи автор] | | Киселова-Янева, Ангелина [Науч. консултант] | Панов, Владимир [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2016Dissertation note: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по дентална медицина 2016 защитена 2016 специалност "Терапевтична стоматология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.31/М14] (1).

Theses, dissertations Хомеостаза на желязото при здрави хора и пациенти с метаболитен синдром с основен акцент върху хепсидина - хормона регулатор на метаболизма на желязото Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Илковска, Биляна [Първи автор] | | Каназирев, Бранимир [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2016Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2016 защитена 2016 специалност "Вътрешни болести" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616-008.9/И55] (1).

Theses, dissertations Хомеостаза на желязото при здрави хора и пациенти с метаболитен синдром с основен акцент върху хепсидина - хормона регулатор на метаболизма на желязото Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Илковска, Биляна [Първи автор] | | Каназирев, Бранимир [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2016Dissertation note: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2016 защитена 2016 специалност "Вътрешни болести" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616-008.9/Х 64] (1).

Theses, dissertations Роля на коморбидните заболявания и някои биохимични маркери в определяне тежестта и прогнозата на пневмония придобита в обществото Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Митева-Михайлова, Дарина [Първи автор] | | Янков, Камен [Рец.] | Георгиев, Огнян [Рец.] | Димитров, Йордан Радков [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2016Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2016 защитена 2016 специалност "Белодробни болести" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.24-002/М70] (1).

Theses, dissertations Роля на коморбидните заболявания и някои биохимични маркери в определяне тежестта и прогнозата на пневмония придобита в обществото Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Митева-Михайлова, Дарина [Първи автор] | | Янков, Камен [Рец.] | Георгиев, Огнян [Рец.] | Димитров, Йордан Радков [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2016Dissertation note: Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2016 защитена 2016 специалност "Белодробни болести" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.24-002/М 70] (1).

Theses, dissertations Управление на сестринските грижи при възрастни болни с диабет Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър` по `Управление на здравните грижи` Дипломни работи

by Димова, Дора [Първи автор] | Егурузе, Катя [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2018Dissertation note: Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен `Магистър` по `Управление на здравните грижи` Факултет по обществено здравеопазване 2018 защитена 2018 специалност "Управление на здравните грижи" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: II 7615] (1).

Powered by Koha