ОНЛАЙН КАТАЛОГ

Your search returned 17 results.

|
Theses, dissertations Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на безсимптомни лица и при пациенти с гръдна болка без известна коронарна болест на сърцето Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Атанасов, Атанас [Първи автор] | | Георгиев, Светослав [Рец.] | Пенков, Николай [Рец.] | Йотов, Йото [Науч. ръководител] | Пенев, Атанас [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2014Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина защитена 2014 специалност "Кардиология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.12/А931] (1).

Theses, dissertations Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на безсимптомни лица и при пациенти с гръдна болка без известна коронарна болест на сърцето Дисертация за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Атанасов, Атанас [Първи автор] | | Георгиев, Светослав [Рец.] | Пенков, Николай [Рец.] | Йотов, Йото [Науч. ръководител] | Пенев, Атанас [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2014Dissertation note: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина защитена 2014 специалност "Кардиология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.12/А931] (1).

Theses, dissertations Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Бояджиева, Мила [Първи автор] | Христов, Владимир [Рец.] | Танкова, Цветалина [Рец.] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител] | Христов, Владимир [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2013Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина защитена 2013 специалност "Ендокринология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.43/.47/Б734] (1).

Theses, dissertations Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения Дисертация за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Бояджиева, Мила [Първи автор] | | Христов, Владимир [Рец.] | Танкова, Цветалина [Рец.] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител] | Христозов, Кирил [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2013Dissertation note: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина защитена 2013 специалност "Ендокринология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.43/.47/Б734] (1).

Theses, dissertations Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предъсрдно мъждене Автореферат на дисертациионен труд за придобиване на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Негрева, Мария [Първи автор] | | Тянева, Жанета [Рец.] | Николов, Федя [Рец.] | Пенев, Атанас [Науч. ръководител] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2014Dissertation note: Автореферат на дисертациионен труд за придобиване на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2014 защитена 2014 специалност "Кардиология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.12/Н418] (1).

Theses, dissertations Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Негрева, Мария [Първи автор] | | Тянева, Жанета [Рец.] | Николов, Федя [Рец.] | Пенев, Атанас [Науч. ръководител] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна МУ-Варна 2014Dissertation note: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2014 защитена 2014 специалност "Кардиология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.12/Н418] (1).

Theses, dissertations Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно-съдови заболявания Автореферат на дисертационен труд за защита на научна и образователна степен `доктор` Дисертации

by Кашлов, Явор [Първи автор] | | Цеков, Христо [Рец.] | Пенков, Николай [Рец.] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител] | Георгиева, Жанета [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2016Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за защита на научна и образователна степен `доктор` Факултет по медицина 2016 защитена 2016 специалност "Вътрешни болести" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/611.1/К48] (1).

Theses, dissertations Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно-съдови заболявания Дисертационен труд за защита на научна и образователна степен `доктор` Дисертации

by Кашлов, Явор [Първи автор] | | Цеков, Христо [Рец.] | Пенков, Николай [Рец.] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител] | Георгиева, Жанета [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2016Dissertation note: Дисертационен труд за защита на научна и образователна степен `доктор` Факултет по медицина 2016 защитена 2016 специалност "Вътрешни болести" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/611.1/К48] (1).

Theses, dissertations Прогноза и прогностични фактори при аортно клапно протезиране по повод на аортна стеноза Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Пейчев, Явор [Първи автор] | | Пенев, Атанас [Рец.] | Пенков, Николай [Рец.] | Панайотов, Пламен [Науч. ръководител] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2018Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2018 защитена 2018 специалност "Кардиология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.1/П33] (1).

Theses, dissertations Прогноза и прогностични фактори при аортно клапно протезиране по повод на аортна стеноза Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Пейчев, Явор [Първи автор] | | Пенев, Атанас [Рец.] | Пенков, Николай [Рец.] | Панайотов, Пламен [Науч. ръководител] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2018Dissertation note: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2018 защитена 2018 специалност "Кардиология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.1/П33] (1).

Theses, dissertations Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при придсърдно мъждене Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Кишева, Антония [Първи автор] | | Владимирова- Китова, Людмила [Научно жури] | Тишева, Снежанка [Научно жури] | Георгиев, Светослав [Научно жури] | Пенков, Николай [Научно жури] | Йотов, Йото [Научно жури] | Пенков, Николай [Рец.] | Георгиев, Светослав [Рец.] | Йотов, Йото [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2017Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2017 защитена 2017 специалност "Кардиология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.12/К62] (1).

Theses, dissertations Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при придсърдно мъждене Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Кишева, Антония [Първи автор] | | Владимирова- Китова, Людмила [Научно жури] | Тишева, Снежанка [Научно жури] | Георгиев, Светослав [Научно жури] | Пенков, Николай [Научно жури] | Йотов, Йото [Научно жури] | Пенков, Николай [Рец.] | Георгиев, Светослав [Рец.] | Йотов, Йото [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2017Dissertation note: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2017 защитена 2017 специалност "Кардиология" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.12/К62] (1).

Theses, dissertations Изследване на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни, провеждащи лечение с биологични средства Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Шивачева, Таня [Първи автор] | Яблански, Кирил [Научно жури] | Цеков, Христо [Научно жури] | Атанасов, Атанас [Научно жури] | Пенков, Николай [Научно жури] | Тянева, Жанета [Научно жури] | Пенков, Николай [Рец.] | Тянева, Жанета [Рец.] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2019Dissertation note: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2019 защитена 2019 специалност "Вътрешни болести" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.72/Ш62] (1).

Theses, dissertations Изследване на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни, провеждащи лечение с биологични средства Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации

by Шивачева, Таня [Първи автор] | Яблански, Кирил [Научно жури] | Цеков, Христо [Научно жури] | Атанасов, Атанас [Научно жури] | Пенков, Николай [Научно жури] | Тянева, Жанета [Научно жури] | Пенков, Николай [Рец.] | Тянева, Жанета [Рец.] | Георгиев, Светослав [Науч. ръководител].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2019Dissertation note: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен `Доктор` Факултет по медицина 2019 защитена 2019 специалност "Вътрешни болести" Availability: Items available for reference: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: Д/616.72/Ш62] (1).

Books Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум Т. 2. Статините в сърдечно-съдовия континуум

by Александров, Александър [Първи автор] | | | Георгиев, Борислав [Ред. на том] | Гочева, Нина [Ред. на том] | Власковска, Мила [Ред.] | и др [Съавт.] | Георгиев, Светослав [Съавт.].

Material type: Text Text Publisher: София Арбилис 2013-Availability: Items available for loan: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: 53495] (3).

Books Настоящи проблеми, свързани с перкутанните коронарни интервенции

by Георгиев, Светослав [Първи автор] | | | | Панайотов, Пламен [Рец.] | Георгиева, Жанета [Рец.].

Material type: Text Text Publisher: Варна Медицински Университет - Варна 2016Online access: съдържание | корица Availability: Items available for loan: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: 54150] (5).

Books Биомаркери при сърдечно-съдови заболявания От патогенезата до прогнозата

by Власковска, Мила [Първи автор] | | Георгиев, Светослав [Рец.] | | | Георгиева, Жанета [Ред.] | и др [Съавт.] | Делийска, Боряна [Съавт.].

Material type: Text Text Publisher: София Арбилис 2016Online access: съдържание | корица Availability: Items available for loan: Библиотека към Медицински университет - Варна [Call number: 54460] (2).

Powered by Koha