ОНЛАЙН КАТАЛОГ

Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло (Record no. 967)

000 -ЛИДЕР
поле за контрол с фиксирана дължина 01865nam a2200325 a 4500
005 - ДАТА И ЧАС НА ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА НА ЗАПИСА
поле за контрол 20210120170118.0
008 - ДАННИ С ФИКСИРАНА ДЪЛЖИНА
поле за контрол с фиксирана дължина 150305|||||||||bu |||||q|||||||||||bul||
041 ## - КОД ЗА ЕЗИК НА ТЕКСТА
Код за езика на текст/звукозапис или на отделно заглавие български
044 ## - КОД ЗА СТРАНАТА НА ИЗДАВАНЕ/СЪЗДАВАНЕ
MARC код за страната на издаване/създаване България
080 ## - КЛАСИФИКАЦИОНЕН ИНДЕКС СПОРЕД УНИВЕРСАЛНАТА ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ
Класификационен индекс според Универсалната десетична класификация 613.2
Общ определител (043.3)
084 ## -
-- Х 79
100 1# - ОСНОВНО ОПИСАНИЕ С РЕДНА ДУМА ИНДИВИДУАЛЕН ИЛИ ПЪРВИ АВТОР
Лично име Христова, Дарина
Ключова дума за отношение Първи автор
245 10 - СВЕДЕНИЯ ЗА ЗАГЛАВИЕТО
Заглавие Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло
Останалата част от заглавието Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен `Доктор`
Физически носител Дисертации
260 ## - ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ/СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Място на издаване, разпространение и проч. Варна
Година на издаване, разпространение и проч. 2014
300 ## - ФИЗИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Обем 75 с.
502 ## - ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ДИСЕРТАЦИЯ
Забележка за дисертация Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен `Доктор`
Академична институция, присъдила научната степен Факултет по фармация
Година на присъждане на научната степен 2014
Друга информация защитена 2014
-- специалност "Хигиена и здравеопазване"
650 24 - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОПИСАНИЕ ПО ПРЕДМЕТ – ТЕМА
Основно описание – тема или топоним Хранене
650 24 - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОПИСАНИЕ ПО ПРЕДМЕТ – ТЕМА
Основно описание – тема или топоним Хигиена
650 17 - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОПИСАНИЕ ПО ПРЕДМЕТ – ТЕМА
Основно описание – тема или топоним Хигиена на хранене. Диета
Източник на редна или ключова дума универсална десетична класификация
653 ## - КЛЮЧОВА ДУМА – НЕНОРМАТИВНА
Ненормативна ключова дума Хигиена на хранене. Диета
700 1# - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОПИСАНИЕ – ЛИЧНО ИМЕ
Лично име Докова, Клара
Ключова дума за отношение Науч. ръководител
700 1# - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОПИСАНИЕ – ЛИЧНО ИМЕ
Лично име Димитрова, Теодора
Ключова дума за отношение Науч. ръководител
942 ## - ЕЛЕМЕНТИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОПИСАНИЕ (КОХА)
Вид библ. документ в Коха Theses, dissertations
Holdings
Статус за достъп Изгубен Статус за повреденост Не се заема Постоянно място за съхранение Дата на регистриране на инвентарния номер Код на доставчика Цена Инвентарен номер Сигнатура Баркод Коха тип на библиотечния документ
Достъпен наличен неповреден на разположение Библиотека към Медицински университет - Варна 2015-03-05 НАУЧНАД 5.00 181500000054 Д/613.2/Х79 181500000054 Theses, dissertations

Powered by Koha