НОВИ КНИГИ

Философски науки. Социология

История на медицината

- 1 -

54462 

Хинков, Олег

   Медицината / Олег Хинков . - София : ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2001, 2017 . - 870 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-378-147-8 

  

Сист. No: 12660

Психология

- 2 -

54307 

Джейкъбсън, Сид

   Как да учим децата да учат - за да успяват / Сид Джейкъбсън . - София : Дилок, 2016 . - 443 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2902-45-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12496

- 3 -

54295 

Кори, Джералд

   Теория и практика на консултирането и психотерапията / Джералд Кори . - София : Изток-Запад, 2015 . - 507 с. ; 31 см

   

   ISBN 978-619-152-596-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12484

- 4 -

54213 

Матанова, Ваня

   Привързаност - там и тогава, тук и сега / Ваня Матанова . - Варна : Стено, 2015 . - 214 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-832-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12392

- 5 -

54280 

Мутафчиева, Милена

   Аналогиите в детска възраст / Милена Мутафчиева ; Рец. Енчо Герганов, Елена Андонова ; Науч. ред. Маргарита Дилова . - София : Нов български университет, 2016 . - 208 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-535-912-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12464

- 6 -

54282 

Петров, Даниел

   Привързаности и личностна патология / Даниел Петров ; Рец. Соня Карабельова . - София : Университетско издание "Св. Климент Охридски", 2016 . - 245 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-07-4168-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12468

- 7 -

54296 

Тръл, Тимоти и др.

   Клинична психология / Тимоти Тръл, Мичъл Принстайн . - София : Изток-Запад, 2016 . - 671 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-152-916-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12485

- 8 -

54196 

Чаморо-Премусик, Томас

   Диференциална психология / Томас Чаморо-Премусик . - 3. изд. . - София : Изток-Запад, 2015 . - 428 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-152-711-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12374

- 9 -

54300 

Юнг, Карл Густав

   Психологически типове / Карл Густав Юнг . - Плевен : Леге Артис, 2016 . - 502 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8311-73-1 

  

Сист. No: 12489

- 10 -

54302 

Ялом, Ървин

   Мама и смисълът на живота : Терапевтични истории / Ървин Ялом . - София : Колибри, 2016 . - 325 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-864-8 

  

Сист. No: 12491

Медицинска психология

- 11 -

54214 

Матанова, Ваня

   Случаи от практиката на клиничния психолог / Ваня Матанова, Венцислав Ангелов и др ; Ред. Ваня Матанова . - Варна : Стено, 2016 . - 227 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-882-5 

  

Сист. No: 12393

Етика

- 12 -

54229 

Александрова-Янкуловска, Силвия

   Ръководство за практически упражнения по биоетика / Силвия Александрова-Янкуловска ; Рец. Невяна Фесчиева . - 3. прераб. и доп. изд. . - Плевен : Издателски център - "МУ - Плевен", 2016 . - 160 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-756-181-6 

  

Сист. No: 12408

Право

Медицинско право

- 13 -

54216 

Деливерска, Мариела

   Дискриминация, основана на генетични характеристики : Как да я разпознаем и преодолеем ; Наръчник / Мариела Деливерска ; Ред. Даниела Доковска . - София : Сиби, 2014 . - 83 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-863-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12395

- 14 -

54236 

Ставру, Стоян

   Лекарската грешка : Гражданска отговорност на лекаря в практиката на ВКС, гражданска колегия / Стоян Ставру . - София : Сиела, 2015 . - 284 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1737-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12416

Икономика

Болнични информационни системи

- 15 -

54202 

Винарова, Живка

   Информационната парадигма в здравеопазването : Учебник / Живка Винарова ; Рец. Асен Петков . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 311 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-09-1004-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12380

Биомедицински науки

Биология

- 16 -

54377 

Pecorino, Lauren

   Molecular Biology of Cancer : Mechanisms, targets, and therapeutics / Lauren Pecorino . - 4. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2016 . - XVIII, 375 p. : ill. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-19-871734-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12567

Генетика

- 17 -

54364 

Handbook of Epigenetics  : The New Molecular and Medical Genetics /  Ed. Trygve Tollesfbol . - London : Elsevier Inc., 2011 . - XIII, 624 p. : ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-0-12-375709-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12554

- 18 -

54226 

Гейнър, Мичъл

   Планът за генна терапия : Контролиране на генетичната предопределеност чрез начина на живот и хранене / Мичъл Гейнър . - София : Книгомания ЕООД, 2015 . - 382 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-195-087-4 

  

Сист. No: 12405

- 19 -

54216 

Деливерска, Мариела

   Дискриминация, основана на генетични характеристики : Как да я разпознаем и преодолеем ; Наръчник / Мариела Деливерска ; Ред. Даниела Доковска . - София : Сиби, 2014 . - 83 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-863-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12395

Химия

- 20 -

54223 

Костова, Ирена

   Обща и неорганична химия / Ирена Костова . - София : Софттрейд, 2016 . - 500 с. ; 29 см

   

   ISBN 954-334-185-6 

  

Сист. No: 12402

Медицинска химия

- 21 -

54460 

Биомаркери при сърдечно-съдови заболявания  : От патогенезата до прогнозата / Мила Власковска, Боряна Делийска и др ; Ред. Жанета Георгиева ; Рец. Светослав Георгиев . - София : Арбилис, 2016 . - 325 с. : с ил. ; 24 см

   Автори на Му-Варна: Жанета Георгиева, Бранимир Каназирев, Весела Златева, Мария Димова

   ISBN 978-619-7063-17-2 

  

Сист. No: 12658

Биохимия

- 22 -

54257 

Practical Biochemistry for Medical Students  / Asya Tsanova, Vishnya Stoyanova et al . - София : Софийски университет "Климент Охридски", 2016 . - 120 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-954-07-4146-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12440

- 23 -

54251 

Практически упражнения по биохимия за студенти по медицина  / Ася Цанова, Вишня Стоянова и др . - София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016 . - 128 с. : с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-4145-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12434

- 24 -

54277 

Райхенберг, Ангелика фон

   Шуслерови соли и хранене според биоритмите / Ангелика фон Райхенберг . - София : Сиела, 2016 . - 413 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2167-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12460

Микробиология

- 25 -

54366 

Murray, Patrick et al.

   Medical Microbiology / Patrick Murray, Ken Rosenthal et al . - 8. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc., 2016 . - X, 836 p. : ill. ; 29 cm

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-323-29956-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12557

Имунология

- 26 -

54350 

Abbas, Abul et al.

   Basic Immunology : Functions and Disorders of the Immune System / Abul Abbas, Lichtman Andrew et al . - 5th ed. . - St. Louis : Elsevier Inc., 2016 . - X, 335 p. : ill. ; 24 cm

   
   http://www.studentconsult.inkling.com 

   ISBN 978-0-323-39082-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12539

- 27 -

54393 

Abbas, Abul et al.

   Cellular and Molecular Immunology / Abul Abbas, Andrew Lichtman et al . - 8. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc., 2015 . - VIII, 535 p. : ill. ; 29 cm

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-323-22275-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12588

- 28 -

54423 

Gargani, Yousef

   Haematology and Immunology : Crash Course / Yousef Gargani ; Ed. Dan Horton-Szar . - 4 up. ed. . - "б. м. " : Elsevier-Mosby, 2015 . - X, 181 p. : ill. ; 25 cm . -  (Crash Course)

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7234-3852-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12618

- 29 -

54191 

Handbook of Histopathology and Immunohistochemistry  : Atlas for students in medicine, dental medicine and pharmacy, for interns and practising physicians / Elena Poryazova, Veselin Belovejdov et al . - Plovdiv : Лакс бук, 2016 . - 158 p. : ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-619-189-046-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12369

Анатомия

- 30 -

54247 

Novakov, S.

   MCQs in Anatomy : A Self-Testing Supplement to Human Anatomy for Dental Students ; All Systems / S. Novakov, Y. Koeva et al ; Ed. S. Sivkov . - Plovdiv : Лакс бук, 2014 . - 319 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-8326-90-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12430

- 31 -

54204 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Нервна система, сетивни органи и череп / С. Делчев, Р. Иванова и др ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : Лакс бук, 2014 . - 181 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-189-005-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12382

Хистология

- 32 -

54312 

Gartner, Leslie et al.

   Color Atlas and Text of Histology / Leslie Gartner, James Hiatt . - 6th. ed. . - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2014 . - 525 p. : ill ; 28 cm

   
   http://thepoint.lww.com 

   ISBN 978-1-4511-1343-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12501

- 33 -

54315 

Gartner, Leslie et al.

   Cell Biology & Histology / Leslie Gartner, James Hiatt . - 7th ed. . - Baltimore : Wolters Kluwer, 2015 . - X, 422 p. : ill. ; 25 cm . -  (Board review series)

   
   http://thepoint.lww.com 

   ISBN 978-1-4511-8951-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12504

- 34 -

54191 

Handbook of Histopathology and Immunohistochemistry  : Atlas for students in medicine, dental medicine and pharmacy, for interns and practising physicians / Elena Poryazova, Veselin Belovejdov et al . - Plovdiv : Лакс бук, 2016 . - 158 p. : ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-619-189-046-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12369

- 35 -

54379 

Ross, Michael et al.

   Histology : A Text and Atlas with Correlated Cell and Molecular Biology / Michael Ross, Wojciech Pawlina . - 7. ed. . - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2016 . - XV, 984 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-4511-8742-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12569

Ембриология

- 36 -

54363 

Moore, Keith L. et al.

   The Developing Human : Clinically Oriented Embryology / Keith L. Moore, T. V. N. (Vid) Persaud et al . - 10. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc., 2016 . - XX, 524 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://www.studentconsult.inkling.com 

   ISBN 978-0-323-31338-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12552

Клетъчна биология

- 37 -

54315 

Gartner, Leslie et al.

   Cell Biology & Histology / Leslie Gartner, James Hiatt . - 7th ed. . - Baltimore : Wolters Kluwer, 2015 . - X, 422 p. : ill. ; 25 cm . -  (Board review series)

   
   http://thepoint.lww.com 

   ISBN 978-1-4511-8951-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12504

- 38 -

54325 

Induced Pluripotent Stem (iPS) Cells  : Methods and Protocols /  Ed. Kursad Turksen, Andras Nagy . - New York : Springer, 2016 . - XV, 496 p. ; 27 cm . -  (Methods in Molecular Biology)

   

   ISBN 978-1-4939-3054-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12514

- 39 -

54378 

Molecular Biology  : Principles of Genome Function / Nancy Craig, Orna Cohen-Fix et al . - 2. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2014 . - XXXI, 912 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-19-965857-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12568

Физиология

- 40 -

54394 

Costanzo, Linda

   Physiology / Linda Costanzo . - 5. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc.-Saunders, 2014 . - XI, 502 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-1-4557-0847-5 

  

Сист. No: 12587

- 41 -

54267 

Пачолок, Сали

   А дали не е В12? : Епидемия от погрешни диагнози ; Неконвенционалният класически труд, спасяващ животи / Сали Пачолок, Джефри Стюарт . - София : Кибеа, 2016 . - 391 с. ; 23 см . -  (Серия "Здраве")

   

   ISBN 978-954-474-743-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12450

- 42 -

54206 

Физиология на човека с физиология на спорта  : И тълковен речник по физиология на спорта / Вельо Гаврийски, Доротеа Стефанова и др ; Ред. Константин Бичев, Елена Киселкова ; Рец. Игнат Минков, Анна Николова-Бонева . - София, 2014-

   

   Ч. I . - 2014 . - 195 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-2907-52-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12384

- 43 -

54206 

Физиология на човека с физиология на спорта  : Учебник за студентите от Националната спортна академия / Вельо Гаврийски, Доротеа Стефанова и др ; Ред. Константин Бичев, Елена Киселкова ; Рец. Игнат Минков, Анна Николова-Бонева . - София, 2014-

   

   Ч. II . - 2014 . - 159 с. : с ил.

   

   ISBN 954-9315-54-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12385

Здравеопазване

- 44 -

54261 

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина  /  Ред. Любима Деспотова-Толева ; Рец. Мария Орбецова, Мария Панчовска . - Пловдив, 2016-

   

   Т. I . - 2016 . - 148 с.

   

   ISBN 978-619-189-040-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12444

- 45 -

54260 

Веков, Тони и др.

   Добри практики за оценка на здравни технологии / Тони Веков, Петко Салчев и др . - Плевен : Издателски център - "МУ - Плевен", 2016 . - 428 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-756-187-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12443

- 46 -

54202 

Винарова, Живка

   Информационната парадигма в здравеопазването : Учебник / Живка Винарова ; Рец. Асен Петков . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 311 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-09-1004-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12380

- 47 -

54235 

Стойков, Димитър

   Справочник за здравни грижи (технически фишове) : Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти /  Ред. Димитър Стойков ; Рец. Гена Грънчарова . - 2 прераб и доп. изд. . - Плевен : МУ-Плевен-Издателски център, 2015 . - 248 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-756-121-2 

  

Сист. No: 12415

- 48 -

54195 

Терминологичен компендиум по здравен мениджмънт  / Росица Димова, Румяна Стоянова и др ; Рец. Светлана Димитрова, Лора Георгиева . - Пловдив : Лакс бук, 2016 . - 139 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-189-043-9 

 корица 

Сист. No: 12373

- 49 -

54462 

Хинков, Олег

   Медицината / Олег Хинков . - София : ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2001, 2017 . - 870 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-378-147-8 

  

Сист. No: 12660

Организация на здравеопазването

- 50 -

54224 

Младенова, Силвия

   Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" / Силвия Младенова ; Рец. Теодор Попов, Маргарита Митова . - София : ЦМБ, 2015 . - 160 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9318-53-1 

  

Сист. No: 12403

Хигиена на детско-юношеската възраст

- 51 -

54264 

Файнандо, Дона

   Акупунктурен масаж за бебета и деца : Лечебното родителско докосване / Дона Файнандо . - София : Хомо Футурус, 2015 . - 320 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-704-749-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12447

Медицина на бедствените ситуации

- 52 -

54367 

Ciottone's Disaster Medicine  / Gregory Ciottone ; Ed. Paul Biddinger, Robert Darling et al . - 2. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc., 2016 . - XXXIII, 1013 p. ; 30 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-0-323-28665-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12558

- 53 -

54250 

Костадинов, Ростислав

   Тестови въпроси по медицинско осигуряване на бедствените ситуации : За студенти в Медицински колеж / Ростислав Костадинов ; Рец. Павел Сапунджиев, Александър Парашкевов . - Пловдив : Лакс бук, 2017 . - 78 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-189-052-1 

 корица 

Сист. No: 12433

- 54 -

54252 

Медицина на бедствените ситуации  : Компендиум / Камен Канев, Величко Драгнев и др . - София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014 . - 190 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3760-7 

  

Сист. No: 12435

Други

- 55 -

54270 

Как да възстановим увредените си органи  : По оздравителните практики на Борис Болотов, Андрей Левшинов и Юрий Гущо /  Състав. Росица Тодорова, Пламен Драгостинов . - София : Издателство "Распер", 2015 . - 87 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-345-089-3 

  

Сист. No: 12453

- 56 -

54263 

Куши, Мичио

   Вашето тяло никога не лъже : Пълно ръководство по източна диагностика / Мичио Куши . - София : Атеа Букс, 2016 . - 207 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7280-04-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12446

Здравеопазване. Социална хигиена

- 57 -

54237 

Грижа за болния и сестринска техника  / Магдалена Александрова, Димитринка Ламбрева и др . - София : ЦМБ, 2015 . - 208 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9318-54-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12417

Медицина

- 58 -

54323 

Davidson`s Principles & Practice of Medicine  /  Ed. Brian Walker, Nicki Colledge, Stuart Ralston, Ian Penman . - 22th ed. . - USA : Churchil Livingstone, 2014 . - XIX, 1372 p. : ill ; 27 cm

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7020-5047-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12512

- 59 -

54415 

Ferri's Clinical Advisor  : 5 Books in 1 / Fred Ferri . - 19. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc., 2017 . - XIiX, 1934 p. : ill. ; 29 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-0-323-28048-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12608

- 60 -

54416 

Kumar & Clark's Clinical Medicine  /  Ed. Parveen Kumar, Michael Clark . - 9. ed. . - USA : Elsevier Ltd., 2017 . - XIV, 1437 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7020-6601-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12610

- 61 -

54457 

Георгиева, Дарина

   Автономни нарушения при мозъчен инсулт / Дарина Георгиева ; Рец. Ара Капрелян, Силва Андонова-Атанасова . - Варна : МУ-Варна, 2017 . - 212 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-046-5 

  

Сист. No: 12657

Обща диагностика

- 62 -

54313 

Bickley, Lynn et al.

   Bate's Guide to Physical Examination and History Taking / Lynn Bickley, Peter Szilagyi . - 12th. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 . - XXVIII, 1034 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://thepoint.lww.com 

   ISBN 978-1-496-350-299 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12502

- 63 -

54415 

Ferri's Clinical Advisor  : 5 Books in 1 / Fred Ferri . - 19. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc., 2017 . - XIiX, 1934 p. : ill. ; 29 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-0-323-28048-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12608

- 64 -

54459 

Профилактика, диагностика, терапия  : Актуални проблеми / Мила Власковска, Чавдар Славов и др ; Рец. Жанета Георгиева, Николай Данчев . - София : Хавитис, 2015 . - 748 с. : с ил. ; 24 см

   Автори на МУ-Варна: Бранимир Каназирев, Весела Златева, Мария Димова

   ISBN 978-954-92936-9-2 

  

Сист. No: 12577

Клинична лаборатория

- 65 -

54193 

Дукова-Пенева, Полет и др.

   Лабораторна диагностика на анемии / Полет Дукова-Пенева, Марин Пенев . - София : Таурус Адвертайзинг ЕООД, 2016 . - 80 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92967-6-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12371

Фармакология

- 66 -

54351 

Case Files  : Pharmacology /  Ed. Eugene Toy, David Loose et al . - 3. ed. . - USA : McGraw-Hill Education, 2014 . - 453 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-07-179023-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12540

- 67 -

54354 

Pharmacotherapy Handbook  / Barbara Wells, Joseph Dipiro et al . - 9. ed. . - New York : McGraw-Hill Education, 2015 . - X, 965 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-0-07-182129-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12543

- 68 -

54431 

Principles of Pharmacology  : The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy /  Ed. David Golan, Ehrin Armstrong et al . - 4. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 . - XIX, 1020 p. : ill. ; 27 cm

   
   http://www.thepoint.lww.com 

   ISBN 978-1-4963-2057-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12627

- 69 -

54353 

The Top 100 Drugs  : Clinical Pharmacology and Practical Prescribing / Andrew Hitchings, Dagan Lonsdale et al . - USA : Elsevier Ltd., 2015 . - VIII, 273 p. ; 20 cm

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7020-5516-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12542

- 70 -

54299 

Тодорова, Росица и др.

   Конопът : Забраненото лекарство / Росица Тодорова, Християна Драгостинова ; Ред. Пламен Григоров . - София : Распер, 2016 . - 103 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-345-104-3 

  

Сист. No: 12488

Природна медицина

- 71 -

54286 

Бертнер, Пол

   Чудодейната сила на минералите, хранителните съставки и елементите / Пол Бертнер . - София : Труд, 2016 . - 222 с. ; 21 см . -  (Здраве от природата)

   

   ISBN 978-954-398-437-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12473

- 72 -

54265 

Билков целебник  : Природните средства за справяне с болестите / Бистра Младенова, Димитър Спасов и др . - София : Милениум, 2016 . - 318 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-367-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12448

- 73 -

54309 

Практически курс за самоизцеление по методиката на Юрий Вилунас  / Юрий Вилунас . - София : Хомо Футурус, 2016 . - 288 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-704-789-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12498

- 74 -

54249 

Йотов, Владимир

   Атлас на билките в света : Лечение с билки, ароматотерапия и иновации - след 42-годишна безупречна практика / Владимир Йотов . - София : Пропелер, 2016 . - 395 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-392-373-1 

  

Сист. No: 12432

- 75 -

54217 

Михайлов, Атанас

   Въведение в природолечението : Моята практика / Атанас Михайлов . - София : Изток-Запад, 2009 . - 445 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-645-1 

  

Сист. No: 12396

- 76 -

54209 

Съкровищница на българската народна медицина в три тома  /  Състав. Васил Канисков, Даки Йорданов и др . - София, 2015-

   

   Т. III. Ботанически речник : Основи . - 2015 . - 697 с.

   

   ISBN 978-954-92203-6-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12420

- 77 -

54299 

Тодорова, Росица и др.

   Конопът : Забраненото лекарство / Росица Тодорова, Християна Драгостинова ; Ред. Пламен Григоров . - София : Распер, 2016 . - 103 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-345-104-3 

  

Сист. No: 12488

- 78 -

54281 

Флук, Ричард

   Защо боледувам? / Ричард Флук . - София : Сиела, 2016 . - 217 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2009-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12466

- 79 -

54285 

Черният бъз и бъзакът лекуват всичко  /  Състав. Росица Тодорова ; Ред. Пламен Григоров . - София : Издателство "Распер", 2016 . - 87 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-345-108-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12472

- 80 -

54279 

Чопра, Санджив и др.

   Големите пет : Как да живеем по-дълго и здравословно / Санджив Чопра, Дейвид Фишър . - София : Сиела, 2016 . - 220 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2134-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12462

- 81 -

54310 

Шао, Хончи

   Самолечение с ПайдаЛаджин / Хончи Шао . - София : Кинезиология БГ ЕООД, 2016 . - 365 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7322-00-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12499

Патологична анатомия

- 82 -

54374 

Klatt, Edward

   Robbins and Cotran Atlas of Pathology / Edward Klatt . - 3. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc.-Saunders, 2015 . - XII, 587 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-1-4557-4876-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12564

- 83 -

54410 

Rubin's Pathology  : Clinicopathologic Foundations of Medicine /  Ed. David Strayer, Emanuel Rubin . - 7. ed. . - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2015 . - XIII, 1602 p. : ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-1-4511-8390--0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12604

Патологична физиология

- 84 -

54407 

Huether, Sue et al.

   Understanding Pathophysiology / Sue Huether, Kathryn McMance ; Ed. Valentina Brashers, Neal Rote . - 6. ed. . - St. Louis : Elsevier Inc., 2017 . - XX, 1141 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-323-35409-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12601

- 85 -

54314 

Porth, Carol

   Essentials of Pathophysiology : Concepts of Altered Health States / Carol Porth ; Консултант Kathryn Gaspard . - 4th. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015 . - XXII, 1222 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://thepoint.lww.com 

   ISBN 978-1-4511-9080-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12503

Образна диагностика

- 86 -

54414 

Hutchison, Stuart et al.

   Principles of Cardiac and Vascular Computed Tomography / Stuart Hutchison, Naeem Merchant . - Philadelphia : Elsevier Inc.-Saunders, 2015 . - XI, 572 p. : ill. ; 27 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-1-4377-0407-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12609

- 87 -

54386 

Laryngeal Evaluation  : Indirect Laryngoscopy to High-Speed Digital Imaging /  Ed. Katherine Kendall, Rebecca Leonard . - New York : Thieme Medical Publishers, Inc., 2010 . - XVII, 306 p. : ill. ; 27 cm + +CD с инв.н.251600000033

   

   ISBN 978-1-60406-272-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12579

- 88 -

54395 

Obstetric and Gynaecological Ultrasound  : How, Why and When / Trish Chudleigh, Alison Smith et al . - 4. ed. . - Great Britain : Elsevier Inc., 2017 . - XV, 496 p. : ill. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-7020-3170-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12589

- 89 -

54241 

Даскалов, Ивайло и др.

   Съвременни ехокардиографски методи / Ивайло Даскалов, Вероника Петрова . - Пловдив : Лакс бук, 2016 . - 230 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-189-044-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12423

Рентгенология

- 90 -

54404 

Callaway, William

   Mosby's Comprehensive Review of Radiography : The Complete Study Guide and Career Planner / William Callaway . - 7. ed. . - Missouri : Elsevier Inc., 2017 . - XIII, 261 p. : ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-0-323-35423-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12598

Радиология и ядрена медицина

- 91 -

54413 

Hutchison, Stuart

   Principles of Cardiovascular Radiology / Stuart Hutchison . - Philadelphia : Elsevier Inc.-Saunders, 2012 . - X, 449 p. : ill. ; 27 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-1-4377-0405-1 

  

Сист. No: 12607

Терапия

- 92 -

54400 

Bope, Edward et al.

   Conn's Current Therapy 2017 / Edward Bope, Rick Kellerman . - Philadelphia : Elsevier Inc., 2017 . - XXXII, 1375 p. : ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-0-323-44320-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12594

- 93 -

54459 

Профилактика, диагностика, терапия  : Актуални проблеми / Мила Власковска, Чавдар Славов и др ; Рец. Жанета Георгиева, Николай Данчев . - София : Хавитис, 2015 . - 748 с. : с ил. ; 24 см

   Автори на МУ-Варна: Бранимир Каназирев, Весела Златева, Мария Димова

   ISBN 978-954-92936-9-2 

  

Сист. No: 12577

Лекарствена терапия

- 94 -

54406 

Gahart, Betty et al.

   Intravenous Medications : A Handbook for Nurses and Health Professionals / Betty Gahart, Adrienne Nazareno et al . - 33. ed. . - St. Louis : Elsevier Inc., 2017 . - XXII, 1364 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-323-29739-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12600

Рехабилитация

- 95 -

54293 

Фадеева, А.

   Болката в гърба : Как да определите причината и да отстраните пристъпа / А. Фадеева . - София : Хомо Футурус, 2016 . - 200 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619--2-2300-3-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12482

Кинезитерапия

- 96 -

54456 

Ненова, Гергана

   Кинезитерапията в общественото здраве / Гергана Ненова ; Рец. Албена Керековска, Параскева Манчева . - Варна : МУ-Варна ; Стено, 2016 . - 130 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-019-2 

   ISBN 978-954-449-895-5 

  

Сист. No: 12656

Медицинска етика

- 97 -

54231 

Александрова-Янкуловска, Силвия

   Биоетика / Силвия Александрова-Янкуловска ; Рец. Невяна Фесчиева . - 3. прераб. и доп. изд. . - Плевен : Издателски център - "МУ - Плевен", 2016 . - 263 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-756-184-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12410

- 98 -

54236 

Ставру, Стоян

   Лекарската грешка : Гражданска отговорност на лекаря в практиката на ВКС, гражданска колегия / Стоян Ставру . - София : Сиела, 2015 . - 284 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1737-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12416

Спортна медицина

- 99 -

54206 

Физиология на човека с физиология на спорта  : И тълковен речник по физиология на спорта / Вельо Гаврийски, Доротеа Стефанова и др ; Ред. Константин Бичев, Елена Киселкова ; Рец. Игнат Минков, Анна Николова-Бонева . - София, 2014-

   

   Ч. I . - 2014 . - 195 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-2907-52-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12384

- 100 -

54206 

Физиология на човека с физиология на спорта  : Учебник за студентите от Националната спортна академия / Вельо Гаврийски, Доротеа Стефанова и др ; Ред. Константин Бичев, Елена Киселкова ; Рец. Игнат Минков, Анна Николова-Бонева . - София, 2014-

   

   Ч. II . - 2014 . - 159 с. : с ил.

   

   ISBN 954-9315-54-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12385

Морска медицина

- 101 -

54455 

Шопов, Никола

   Медицинско осигуряване на водолазната дейност / Никола Шопов ; Рец. Х. Бозов . - Варна : Стено, 2016 . - 327 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-888-7 

  

Сист. No: 12655

Вътрешни болести

- 102 -

54422 

Xiu, Philip

   Pathology : Crash Course / Philip Xiu ; Ed. Dan Horton-Szar, Sebastian Lucas . - 4. up. ed. . - "б. м. " : Elsevier-Mosby, 2015 . - X, 338 p. : ill. ; 25 cm . -  (Crash Course)

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7234-3855-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12617

Кардиология

- 103 -

54437 

Braunwald's Heart Disease  : A Textbook of Cardiovascular Medicine / Douglas Mann, Douglas Zipes et al . - Philadelphia, 2015-

   

   V. 1 . - 2015 . - XXVII, 1028 p. : ill.

   

   ISBN 978-1-4557-5134-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12633

- 104 -

54437 

Braunwald's Heart Disease  : A Textbook of Cardiovascular Medicine / Douglas Mann, Douglas Zipes et al . - Philadelphia, 2015-

   

   V. 2 . - 2015 . - XXVII, 1029-1943 p. : ill.

   

   ISBN 978-1-4557-5133-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12634

- 105 -

54432 

Catheter Ablation of Cardiac Arrhythmias  /  Ed. Shoei Huang, John Miller . - 3. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc.-Saunders, 2015 . - XVII, 775 p. : ill. ; 29 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-0-323-24429-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12628

- 106 -

54419 

Churchhouse, Antonia et al.

   Clinical Crash Course : Cardiology / Antonia Churchhouse, Julian Ormerod . - 4. up. ed. . - "б. м. " : Elsevier-Mosby, 2015 . - XI, 232 p. : ill. ; 25 cm

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7234-3862-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12614

- 107 -

54417 

Diabetes in Cardiovascular Disease  : A Companion to Braunwald's Heart Disease /  Ed. Darren McGuire, Nikolaus Marx . - 9. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc.-Saunders, 2015 . - XVIII, 398 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-1-4557-5418-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12611

- 108 -

54412 

Hutchison, Stuart

   Principles of Echocardiography and Intracardiac Echocardiography / Stuart Hutchison . - Philadelphia : Elsevier Inc.-Saunders, 2012 . - XIV, 523 p. : ill. ; 26 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-1-4377-0403-7 

  

Сист. No: 12606

- 109 -

54413 

Hutchison, Stuart

   Principles of Cardiovascular Radiology / Stuart Hutchison . - Philadelphia : Elsevier Inc.-Saunders, 2012 . - X, 449 p. : ill. ; 27 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-1-4377-0405-1 

  

Сист. No: 12607

- 110 -

54414 

Hutchison, Stuart et al.

   Principles of Cardiac and Vascular Computed Tomography / Stuart Hutchison, Naeem Merchant . - Philadelphia : Elsevier Inc.-Saunders, 2015 . - XI, 572 p. : ill. ; 27 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-1-4377-0407-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12609

- 111 -

54397 

Mann, Douglas et al.

   Heart Failure : A Companion to Braunwald's Heart Disease / Douglas Mann, Michael Felker . - 3. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc., 2016 . - XXI, 762 p. : ill. ; 29 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-1-4557-7237-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12591

- 112 -

54319 

Thaler, Malcolm

   The Only EKG Book You'll Ever Need / Malcolm Thaler ; Ed. Rebecca Gaertner . - 8. ed. . - USA : Wolters Kluwer, 2015 . - X, 346 p. : ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4511-9394-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12508

- 113 -

54372 

The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine  /  Ed. A. John Camm, Thomas F. Luscher et al . - 2. ed. . - Oxford university press : Oxford University Press, 2009 . - XXIV, 1398 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-19-956699-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12562

- 114 -

54311 

Toy, Eugene et al.

   Case Files : Cardiology / Eugene Toy, Michael Faulx . - USA : McGraw-Hill Education, 2015 . - XIII, 416 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-07-179919-5 

  

Сист. No: 12500

- 115 -

54259 

Балабански, Тошо

   Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии / Тошо Балабански ; Рец. Светослав Йовев, Атанас Пенев . - София : Просвета, 2016 . - 279 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-01-3264-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12442

- 116 -

54460 

Биомаркери при сърдечно-съдови заболявания  : От патогенезата до прогнозата / Мила Власковска, Боряна Делийска и др ; Ред. Жанета Георгиева ; Рец. Светослав Георгиев . - София : Арбилис, 2016 . - 325 с. : с ил. ; 24 см

   Автори на Му-Варна: Жанета Георгиева, Бранимир Каназирев, Весела Златева, Мария Димова

   ISBN 978-619-7063-17-2 

  

Сист. No: 12658

- 117 -

54241 

Даскалов, Ивайло и др.

   Съвременни ехокардиографски методи / Ивайло Даскалов, Вероника Петрова . - Пловдив : Лакс бук, 2016 . - 230 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-189-044-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12423

Ендокринология

- 118 -

54417 

Diabetes in Cardiovascular Disease  : A Companion to Braunwald's Heart Disease /  Ed. Darren McGuire, Nikolaus Marx . - 9. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc.-Saunders, 2015 . - XVIII, 398 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-1-4557-5418-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12611

- 119 -

54189 

Астамирова, Хавра и др.

   Настолна книга на диабетика / Хавра Астамирова, Михаил Ахманов . - 5 обнов. и доп. изд. . - София : Дилок, 2016 . - 407 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2902-39-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12367

Гастроентерология и хепатология

- 120 -

54439 

Gastric Surgery  : Master Techniques in Surgery /  Ed. Michael Nussbaum . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2013 . - XVII, 386 p. : ill. ; 28 cm . -  (Master Techniques in Surgery)

   
   http://www.solution.lww.com 

   ISBN 978-1-4511-1297-9 

  

Сист. No: 12636

- 121 -

54245 

Коцев, Андрей

   Съвременни аспекти на стомашния рак / Андрей Коцев ; Рец. Мария Кателиева-Атанасова, Димитър Таков . - Варна : Стено, 2016 . - 229 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-896-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12428

Хематология и кръвопреливане

- 122 -

54423 

Gargani, Yousef

   Haematology and Immunology : Crash Course / Yousef Gargani ; Ed. Dan Horton-Szar . - 4 up. ed. . - "б. м. " : Elsevier-Mosby, 2015 . - X, 181 p. : ill. ; 25 cm . -  (Crash Course)

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7234-3852-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12618

- 123 -

54392 

Hematopathology  / Elaine Jaffe, Daniel Arber et al . - 2.ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc., 2017 . - XV, 1199 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://www.expertconsult.inklink.com 

   ISBN 978-0-323-29613-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12586

- 124 -

54317 

The Bethesda Handbook of Clinical Hematology  /  Ed. Griffin Rodgers, Neal Young . - 3. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2013 . - VIII, 504 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4511-8270-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12506

- 125 -

54322 

Young, Shauna et al.

   Anderson's Atlas of Hematology / Shauna Young, Keila Poulsen . - 2. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2014 . - XI, 589 p. : ill. ; 26 cm

   
   http://www.thepoint.lww.com 

   ISBN 978-1-4511-3150-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12511

- 126 -

54203 

Дончев, Николай

   Хронична венозна болест / Николай Дончев ; Рец. Васил Червенков, Пламен Панайотов . - Варна : Стено ; Университетско издателство МУ-Варна, 2016 . - 115 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-449-848-1 

   ISBN 978-619-221-003-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12381

- 127 -

54193 

Дукова-Пенева, Полет и др.

   Лабораторна диагностика на анемии / Полет Дукова-Пенева, Марин Пенев . - София : Таурус Адвертайзинг ЕООД, 2016 . - 80 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92967-6-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12371

Нефрология и хемодиализа

- 128 -

54436 

Johnson, Richard et al.

   Comprehensive Clinical Nephrology / Richard Johnson, John Feehally et al . - 5. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc.-Saunders, 2015 . - XX, 1299 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-1-4557-5838-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12632

Неврология

- 129 -

54426 

Ross, Jenny

   Nervous System : Crash Course / Jenny Ross ; Ed. Dan Horton-Szar . - 4. up. ed. . - "б. м. " : Elsevier-Mosby, 2015 . - X, 274 p. : ill. ; 25 cm . -  (Crash Course)

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7234-3857-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12621

- 130 -

54248 

Бьотхер, Свен

   Множествена склероза : Диагноза : нелечима ; Терапия: въпрос на личен избор / Свен Бьотхер . - София : Милениум, 2016 . - 331 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-373-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12431

- 131 -

54457 

Георгиева, Дарина

   Автономни нарушения при мозъчен инсулт / Дарина Георгиева ; Рец. Ара Капрелян, Силва Андонова-Атанасова . - Варна : МУ-Варна, 2017 . - 212 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-046-5 

  

Сист. No: 12657

- 132 -

54207 

Матанова, Ваня

   Детска невропсихология : Нарушения на екзекутивните функции / Ваня Матанова . - Варна : Стено, 2016 . - 155 с. ; 20 см . -  (Библиотека "Клинична психология")

   

   ISBN 978-954-449-884-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12386

- 133 -

54188 

Неврология  : Учебник за студенти по медицина / Иван Миланов, Лъчезар Трайков и др ; Ред. Иван Миланов, Лъчезар Трайков . - София : Медицина и физкултура, 2016 . - 405 с. : с ил. ; 24 см

   Автори на МУ-Варна : проф. Ара Капрелян

   ISBN 978-954-420-320-7 

  

Сист. No: 12366

- 134 -

54273 

Суини, Майкъл

   Мозъкът ви по-здрав от всякога : Пълно ръководство и упражнения ; С включени упражнения за мозъчно здраве от д-р Синтия Р. Грийн / Майкъл Суини . - София : Егмонт България, 2016 . - 240 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-27-1598-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12456

- 135 -

54204 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Нервна система, сетивни органи и череп / С. Делчев, Р. Иванова и др ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : Лакс бук, 2014 . - 181 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-189-005-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12382

- 136 -

54192 

Хаджииванов, Росен

   Компресионни невропатии : Клиника и неврофизиология / Росен Хаджииванов ; Рец. Иван Миланов . - София : "Принта-КОМ" ООД, 2015 . - 199 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-393-095-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12370

Психиатрия

- 137 -

54398 

Healy, David

   Psychiatric Drugs Explained / David Healy . - 6. ed. . - "б. м. " : Elsevier Inc., 2016 . - XIV, 339 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-7020-4508-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12592

- 138 -

54205 

Клемънтс, Джон

   Поведенчески проблеми при аутизма : Как да помогнем на хората с разстройства от аутистичния спектър да преодолеят поведенческите и емоционалните трудности / Джон Клемънтс ; Ред. Милена Попова . - София : Изток-Запад, 2015 . - 277 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-603-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12383

- 139 -

54207 

Матанова, Ваня

   Детска невропсихология : Нарушения на екзекутивните функции / Ваня Матанова . - Варна : Стено, 2016 . - 155 с. ; 20 см . -  (Библиотека "Клинична психология")

   

   ISBN 978-954-449-884-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12386

- 140 -

Kk 213 

Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата  : Доклади от Втората мултифасетна конференция върху детското развитие, 3-4.04.2015, Пловдив /  Ред. Иван Иванов, Владимир Пилософ ; Рец. Тоньо Шмилев . - Пловдив : Лакс бук, 2016 . - 268 с. : с ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-619-189-034-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12422

Офталмология

- 141 -

54234 

Учебник по очни болести  : За студенти по медицина / И. Маждракова-Чалманова, Бл. Чилова-Атанасова и др ; Ред. И. Маждракова-Чалманова . - 3. изд. . - София : Болид-Инс, 2014 . - 352 с. : с ил. ; 24 см

   Автори на МУ-Варна: проф. Христина Групчева, доц. Тошо Митов, доц. Дора Пенчева

   ISBN 978-954-612-054-0 

  

Сист. No: 12413

Оториноларингология

- 142 -

54332 

Aronson, Arnold et al.

   Clinical Voice Disorders / Arnold Aronson, Diane Bless . - 4. ed. . - New York : Thieme Medical Publishers, Inc., 2009 . - XI, 301 p. : ill. ; 30 cm + +CD с инв.н.251600000035

   

   ISBN 978-1-58890-662-5 

  

Сист. No: 12521

- 143 -

54386 

Laryngeal Evaluation  : Indirect Laryngoscopy to High-Speed Digital Imaging /  Ed. Katherine Kendall, Rebecca Leonard . - New York : Thieme Medical Publishers, Inc., 2010 . - XVII, 306 p. : ill. ; 27 cm + +CD с инв.н.251600000033

   

   ISBN 978-1-60406-272-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12579

- 144 -

54387 

Probst, Rudolf et al.

   Basic Otorhinolaryngology : A Step-by-Step Learning Guide / Rudolf Probst, Gerhard Grevers et al . - 2. ed. . - Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 2006 . - VII, 430 p. : ill. ; 27 cm

   

   ISBN 3-13-132441-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12580

- 145 -

54425 

Scholes, Melissa et al.

   ENT Secrets : Questions You Will Be Asked / Melissa Scholes, Vijay Ramakrishnan . - 4. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc., 2016 . - XV, 576 p. : ill. ; 22 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-0-323-29856-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12620

- 146 -

54328 

Wetmore, Ralph et al.

   Pediatric Otolaryngology : Principles and Practice Pathways / Ralph Wetmore, Harlan Muntz et al . - 2. ed. . - New York : Thieme Medical Publishers, Inc., 2012 . - X, 954 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1-60406-413-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12517

Отология

- 147 -

54327 

Hamid, Mohamed et al.

   Medical Otology and Neurotology : A Clinical Guide to Auditory and Vestibular Disorders / Mohamed Hamid, Aristides Sismanis . - New York : Thieme Medical Publishers, Inc., 2006 . - XIII, 73 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-3131-429-810 

  

Сист. No: 12516

Дерматология

- 148 -

54429 

Patterson, James

   Weedon's Skin Pathology / James Patterson . - 4. ed. . - USA : Churchil Livingstone, 2016 . - IX, 1252 p. : ill. ; 30 cm

   
   http://www.expertconsult.com 

   ISBN 978-0-7020-5183-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12623

- 149 -

54239 

Дурмишев, Асен и др.

   Приложна дерматотерапия / Асен Дурмишев, Любомиров Дурмишев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Издателство на Българската академия на науките, 2016 . - 495 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-322-828-7 

 корица 

Сист. No: 12419

Педиатрия

- 150 -

54349 

Handbook of Pediatric Anesthesia  /  Ed. Philipp Houck, Manon Hache et al . - USA : McGraw-Hill Education, 2015 . - XIII, 348 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-0-07-176935-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12538

- 151 -

54442 

MacDonald, Mhairi G. et al.

   Avery's Neonatology / Mhairi G. MacDonald, Mary Seshia . - 7. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2016 . - XIX, p. 1200 : ill. ; 28 cm

   
   http://www.solution.lww.com 

   ISBN 978-1-4511-9268-1 

  

Сист. No: 12639

- 152 -

54297 

Бакюс, Ан

   Моето бебе : От 1 ден до 3 години ; Книги за родители / Ан Бакюс . - София : Слънце, 2016 . - 606 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-742-222-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12486

- 153 -

54218 

Боарон, Мишел и др.

   Педиатрия / Мишел Боарон, Франсоа Ру . - София : Изток-Запад, 2016 . - 271 с. ; 22 см . -  (Досиетата на експерта)

   

   ISBN 978-619-152-863-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12397

- 154 -

54272 

Маркова, Ира

   Как да отгледаме здраво и щастливо дете / Ира Маркова . - София : Пан, 2015 . - 201 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-660-528-3 

  

Сист. No: 12455

- 155 -

54280 

Мутафчиева, Милена

   Аналогиите в детска възраст / Милена Мутафчиева ; Рец. Енчо Герганов, Елена Андонова ; Науч. ред. Маргарита Дилова . - София : Нов български университет, 2016 . - 208 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-535-912-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12464

- 156 -

Kk 213 

Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата  : Доклади от Втората мултифасетна конференция върху детското развитие, 3-4.04.2015, Пловдив /  Ред. Иван Иванов, Владимир Пилософ ; Рец. Тоньо Шмилев . - Пловдив : Лакс бук, 2016 . - 268 с. : с ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-619-189-034-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12422

- 157 -

54246 

Спешна педиатрия  / Александра Лачева, Александър Йонков и др ; Ред. Б. Бойкинов, Т. Шмилев ; Рец. Елена Михайлова . - 4. осн. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Райков, 2016 . - 707 с. : с ил. ; 22 см

   Автори на МУ-Варна: доц. Боряна Върбанова, проф. Димитричка Близнакова, Мартина Гълъбова, доц. Миглена Георгиева

   ISBN 978-954-9666-67-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12429

- 158 -

54268 

Д-р Спок Грижи за бебето и детето  / Бенджамин Спок, Робърт Нийдълман . - 9. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 679 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-26-1509-5 

  

Сист. No: 12451

- 159 -

54289 

Тожа, Оливия

   Мама за първи път : Универсалните правила при отглеждане на бебето, поднесени с френска елегантност / Оливия Тожа . - София : Пан, 2016 . - 271 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-660-678-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12478

- 160 -

54294 

Хог, Трейси и др.

   Тайният език на бебетата / Трейси Хог, Мелинда Блау . - София : Сиела, 2016 . - 322 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2126-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12483

Детска неврология

- 161 -

54212 

Терзиев, Димитър

   Болест на Турет, други хронични тикове и често съпътстващи разстройства : Нефункционални движения, натрапливости, разстройство с дефицит на вниманието и/или хиперактивност и други / Димитър Терзиев . - София : Софтпрес, 2015 . - 127 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-151-225-6 

  

Сист. No: 12391

Детска оториноларингология

- 162 -

54382 

Surgical Pediatric Otolaryngology  /  Ed. William Potsic, Robin Cotton et al . - 2. ed. . - New York : Thieme Medical Publishers, Inc., 2016 . - XIII, 674 p. : ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-1-60406-772-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12572

Акушерство и гинекология

- 163 -

54341 

Obstetric Anaesthesia  : Clinical Anesthesiology Guide / Alan Santos, Jonathan Epstein et al . - USA : McGraw-Hill Education, 2015 . - XVII, 492 p. : ill. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-07-178613-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12530

- 164 -

54395 

Obstetric and Gynaecological Ultrasound  : How, Why and When / Trish Chudleigh, Alison Smith et al . - 4. ed. . - Great Britain : Elsevier Inc., 2017 . - XV, 496 p. : ill. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-7020-3170-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12589

- 165 -

54418 

Onwere, Chidimma et al.

   Clinical Crash Course : Obstetrics and Gynaecology / Chidimma Onwere, Hemant Vakharia . - 3. up. ed. . - "б. м. " : Elsevier-Mosby, 2015 . - XIV, 285 p. : ill. ; 25 cm

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7234-3870-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12612

- 166 -

54288 

Магий, Сюзън и др.

   Книга на бременната : Обратно броене / Сюзън Магий, Кара Накисбенди . - София : Пан, 2016 . - 367 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-660-775-1 

 корица 

Сист. No: 12477

Гинекология

- 167 -

54292 

Димитрова, Гергана

   Искам бебе : Инвитро - стъпка по стъпка / Гергана Димитрова ; Консултант Таня Янакиева, Георги Вакрилов . - София : Милениум, 2015 . - 92 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-283-2 

  

Сист. No: 12481

Хирургия

- 168 -

54399 

Operative Techniques in Transplantation Surgery  /  Ed. Michael Englesbe, Michael Mulholland . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015 . - XVII, 342 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://www.solution.lww.com 

   ISBN 978-1-4511-8874-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12593

- 169 -

54329 

Pollock, Richard

   Craniomaxillofacial Buttresses : Anatomy and Operative Repair / Richard Pollock . - New York : Thieme Medical Publishers, Inc., 2012 . - XIX, 220 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1-60406-580-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12518

- 170 -

54382 

Surgical Pediatric Otolaryngology  /  Ed. William Potsic, Robin Cotton et al . - 2. ed. . - New York : Thieme Medical Publishers, Inc., 2016 . - XIII, 674 p. : ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-1-60406-772-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12572

- 171 -

54365 

Townsend, Courtney et al.

   Sabiston Textbook of Surgery : The Biological Basis of Modern Surgical Practice / Courtney Townsend, R. Daniel Beauchamp et al . - 20. ed. . - Philadelphia : Elsevier Inc., 2017 . - XXV, 2146 p. : ill. ; 28 cm

   
   http://www.studentconsult.inklink.com 

   ISBN 978-0-323-29987-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12555

- 172 -

54240 

Хирургични болести  : С детска хирургия и клинична анатомия за бакалаври и магистри - специалност медицина / Александър Атанасов, Димитър Сиврев и др ; Ред. Красимира Калинова ; Рец. Йовчо Йовчев, Ангел Попхаритонов . - 2 прераб. и доп. изд. . - Стара Загора : Академично издателсво на Тракийски университет- Стара Загора, 2015 . - 315 с. : с ил. ; 29 см

   Автори на МУ-Варна : проф. Красимир Иванов

   ISBN 978-954-338-049-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12421

Анестезиология

- 173 -

54349 

Handbook of Pediatric Anesthesia  /  Ed. Philipp Houck, Manon Hache et al . - USA : McGraw-Hill Education, 2015 . - XIII, 348 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-0-07-176935-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12538

- 174 -

54341 

Obstetric Anaesthesia  : Clinical Anesthesiology Guide / Alan Santos, Jonathan Epstein et al . - USA : McGraw-Hill Education, 2015 . - XVII, 492 p. : ill. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-07-178613-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12530

- 175 -

54242 

Атанасова, Маргарита и др.

   12 клинични случая от реанимационната практика : Клинични и теоретични разсъждения / Маргарита Атанасова, Дочка Цонева ; Рец. Пламен Кенаров, Радко Радев . - София : Парадигма, 2016 . - 219 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-326-280-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12424

Спешна медицина

- 176 -

5439854389

Campbell, John et al.

   International Trauma Life Support for Emergency Care Providers / John Campbell, Roy Alson . - 8. ed. . - USA : PEARSON, 2016 . - XVI, 415 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-13-413079-8 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 12583

Гръдна хирургия

- 177 -

54402 

Thoracic Surgery  : Transplantation, Tracheal Resections, Mediastinal Tumors, Extended Thoracic Resections /  Ed. Douglas Mathisen, Christopher Morse et al . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015 . - XX, 455 p. : ill. ; 28 cm . -  (Master Techniques in Surgery)

   
   http://www.solution.lww.com 

   ISBN 978-1-4511-9072-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12595

Урология

- 178 -

54420 

Kaisary, Amir et al.

   Urology : Lecture Notes / Amir Kaisary, Andrew Ballaro et al . - 7. ed. . - Chichester : John Wiley & Sons, 2016 . - VII, 335 p. : ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-118-47105-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12615

Ортопедия и травматология

- 179 -

54210 

Петранова, Цветанка

   Глюкокортикоид-индуцирана остеопороза / Цветанка Петранова ; Рец. Рашо Рашков, З. Коларов . - София : Непрекъснато усъвършенстване ЕООД, 2014 . - 155 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90147-6-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12389

Инфекциозни болести и епидемиология

- 180 -

54227 

Стамболова, Иванка

   Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания / Иванка Стамболова ; Рец. А. Галев, Г. Терзиева ; Консултант Ст. Стамболов . - София : ЦМБ, 2016 . - 207 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9318-73-9 

  

Сист. No: 12406

Онкология

- 181 -

54421 

Bower, Mark et al.

   Oncology : Lecture Notes / Mark Bower, Jonathan Wahman . - 3. ed. . - Chichester : John Wiley & Sons, 2015 . - VII, 352 p. : ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-118-84209-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12616

- 182 -

54380 

Cancer Stem Cells  /  Ed. Vinagolu K. Rajasekhar . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2014 . - XXXV, 508 p. : ill. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-1183-5616-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12570

- 183 -

54318 

Inflammation and Cancer  /  Ed. Bharat Aggarwal, Bokyung Sung et al . - Houston : Springer, 2014 . - XII, 490 p. : ill. ; 25 cm

   

   ISBN 978-3-0348-0836-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12507

- 184 -

54381 

Inflammation, Oxidative Stress, and Cancer  : Dietary Approaches for Cancer Prevention /  Ed. Ah-Ng Tony Kong . - Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2014 . - XXII, 618 p. : ill. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-4665-0370-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12571

- 185 -

54377 

Pecorino, Lauren

   Molecular Biology of Cancer : Mechanisms, targets, and therapeutics / Lauren Pecorino . - 4. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2016 . - XVIII, 375 p. : ill. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-19-871734-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12567

- 186 -

54219 

Кларк, Хулда

   Лечението на всички напреднали форми на рак / Хулда Кларк . - София : Доктор БИОМАСТЕР, 2010 . - 638 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-772-004-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12398

- 187 -

54245 

Коцев, Андрей

   Съвременни аспекти на стомашния рак / Андрей Коцев ; Рец. Мария Кателиева-Атанасова, Димитър Таков . - Варна : Стено, 2016 . - 229 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-896-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12428

Хранене и диететика

- 188 -

54427 

Appleton, Amber et al.

   Metabolism and Nutrition : Crash Course / Amber Appleton, Olivia Vanbergen ; Ed. Dan Horton-Szar . - 4. up. ed. . - "б. м. " : Elsevier-Mosby, 2015 . - XII, 226 p. ; 25 cm . -  (Crash Course)

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7234-3853-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12622

- 189 -

54381 

Inflammation, Oxidative Stress, and Cancer  : Dietary Approaches for Cancer Prevention /  Ed. Ah-Ng Tony Kong . - Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2014 . - XXII, 618 p. : ill. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-4665-0370-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12571

- 190 -

54254 

Брюър, Сара

   Храни се добре, за да се чувстваш добре : Какво да ядем, за да се избавим от болестите / Сара Брюър . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 176 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-26-1594-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12437

- 191 -

54226 

Гейнър, Мичъл

   Планът за генна терапия : Контролиране на генетичната предопределеност чрез начина на живот и хранене / Мичъл Гейнър . - София : Книгомания ЕООД, 2015 . - 382 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-195-087-4 

  

Сист. No: 12405

- 192 -

54230 

Дечева, Красимира

   Хранене до 3-годишна възраст / Красимира Дечева . - София : Хомо Футурус, 2014 . - 304 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-704-733-2 

  

Сист. No: 12409

- 193 -

54272 

Маркова, Ира

   Как да отгледаме здраво и щастливо дете / Ира Маркова . - София : Пан, 2015 . - 201 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-660-528-3 

  

Сист. No: 12455

- 194 -

54243 

Оливър, Джейми

   Суперхрани всеки ден : Рецепти за здраве и щастие / Джейми Оливър . - София : Хермес, 2016 . - 309 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-26-1653-5 

  

Сист. No: 12425

- 195 -

54221 

Фарнер, Хайнц

   Гладуването като терапия : Физиология и патофизиология, методика, индикации и протичане, психологически аспекти / Хайнц Фарнер . - София : Санитас, 2016 . - 254 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90263-2-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12399

Дентална медицина

- 196 -

54405 

Carranza's Clinical Periodontology  / Fermin Carranza, Michael Newman et al . - 12. ed. . - Missouri : Elsevier Inc., 2015 . - XXIII, 875 p. : ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-0-323-18824-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12599

- 197 -

54408 

Essentials of Esthetic Dentistry  : Minimally Invasive Esthetics /  Ed. Avijit Banerjee . - USA : Elsevier Inc., 2015-

   

   ISBN 978-0-7234-5556-1 

   V. 3 . - 2015 . - XI, 331 p. : ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 12602

- 198 -

54458 

Георгиев, Тихомир

   Приложение на конично-лъчевия томограф при предоперативна диагностика в оралната хирургия / Тихомир Георгиев ; Рец. Стефан Пеев, Петър Кавлаков . - Варна : Медицински Университет - Варна, 2017 . - 176 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-047-2 

  

Сист. No: 12573

- 199 -

54215 

Монто, Мишел

   Нашите зъби : Портал към здравето / Мишел Монто . - София : Кибеа, 2016 . - 215 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-474-737-4 

  

Сист. No: 12394

Лицево-челюстна хирургия

- 200 -

54443 

Abubaker, Omar et al.

   Oral and Maxillofacial Surgery : Secrets / Omar Abubaker, Din Lam et al . - 3. ed. . - USA : Elsevier Inc., 2016 . - XVIII, 537 p. : ill. ; 21 cm

   

   ISBN 978-0-323-29430-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12641

- 201 -

54330 

Bradley, Partick et al.

   Salivary Gland Disorders and Diseases : Diagnosis and Management / Partick Bradley, Orlando Guntinas-Lichius . - Stuttgart : Thieme, 2011 . - XVII, 486 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-3-13-146491-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12519

- 202 -

54331 

Handbook of Otolaryngology  : Head and Neck Surgery /  Ed. David Goldenberg, Bradley Goldstain . - USA : Thieme Medical Publishers, Inc., 2011 . - XXV, 774 p. : ill. ; 20 cm

   

   ISBN 978-1-60406-028-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12520

- 203 -

54430 

Maxillofacial Surgery  / Peter Brennan, Henning Schliephake et al, 2017

   

   V. 1 . - 2017 . - XVII, 802 p. : ill.

   

   ISBN 978-0-7020-6056-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12625

- 204 -

54430 

Maxillofacial Surgery  / Peter Brennan, Henning Schliephake et al, 2017

   

   V. 2 . - 2017 . - XVII, 803-1561 p. : ill.

   

   ISBN 978-0-7020-6056-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12626

- 205 -

54411 

Oral and Maxillofacial Pathology  / Brad Neville, Carl Allen et al . - 4. ed. . - Missouri : Elsevier Inc., 2016 . - XIII, 911 p. : ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-1-4557-7052-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12605

- 206 -

54326 

Theissing, Jurgen et al.

   ENT - Head and Neck Surgery : Essential Procedures / Jurgen Theissing, Gerhard Rettinger et al . - Stuttgart : Thieme, 2011 . - XIII, 426 p. : ill ; 28 cm

   

   ISBN 978-3-13-148621-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12515

Фармация

- 207 -

54445 

Ansel, Howard et al.

   Pharmaceutical calculations / Howard Ansel, Shelly Stockton . - 15. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 . - XI, 455 p. : ill. ; 25 cm

   
   http://www.thepoint.lww.com 

   ISBN 978-1-49633-962-1 

  

Сист. No: 12644

- 208 -

54391 

Florence, Alexander et al.

   Physicochemical Principles of Pharmacy / Alexander Florence, David Attword . - 6. ed. . - London : Pharmaceutical press, 2017 . - XI, 647 p. : ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-85711-174-6 

  

Сист. No: 12585

- 209 -

54398 

Healy, David

   Psychiatric Drugs Explained / David Healy . - 6. ed. . - "б. м. " : Elsevier Inc., 2016 . - XIV, 339 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-7020-4508-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12592

- 210 -

54368 

Novel Delivery Systems for Transdermal and Intradermal Drug Delivery  /  Ed. Ryan Donnelly, Thakur R. R. Singh . - Chichester : John Wiley & Sons, 2015 . - XXII, 268 p. : ill. ; 25 cm . -  (Advances in Pharmaceutical Technology)

   

   ISBN 978-1-118-73451-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12559

- 211 -

54396 

Seltzer, Meta et al.

   Drug Calculations : Ratio and Proportion Problems for Clinical Practice / Meta Seltzer, Joyce Mulholland . - 10. ed. . - Missouri : Elsevier Inc., 2016 . - XV, 492 p. : ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-0-323-31659-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12590

- 212 -

54403 

Tiziani, Adriana

   Clinical Cases : Drug Calculations Case Studies / Adriana Tiziani . - Chatswood : Elsevier Australia, 2016 . - XIV, 245 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-0-729-5423-40 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12597

- 213 -

54344 

Watson, David

   Pharmaceutical Analysis : A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists / David Watson . - 4. ed. . - USA : Elsevier Inc., 2017 . - XV, 461 p. : ill. ; 26 cm

   
   http://www.studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7020-6989-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12533

Наука и образование

Медицинско образование

- 214 -

54201 

Комуникация в клиника  : Учебник по български език като чужд за студенти по медицина / Виолета Тачева, Евдокия Скочева и др ; Ред. Евдокия Скочева . - Варна : Стено, 2015 . - 151 с. : с ил. ; 30 см

   Автори на МУ-Варна: Веселина Няголова, Катерина Пенева, Мария Костова, Севда Христова, Свилена Ставрева-Доростолска, Албена Добрева

   ISBN 978-954-449-783-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12379

Медицинска педагогика

- 215 -

54268 

Д-р Спок Грижи за бебето и детето  / Бенджамин Спок, Робърт Нийдълман . - 9. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 679 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-26-1509-5 

  

Сист. No: 12451

Езикознание, филология, литературознание, художествена литература

- 216 -

54124 

Видеокурс общ български език ниво А1-А2  / Виолета Тачева, Албена Добрева и др . - Варна, 2017-

   

   Т. 6. Семейството ми празнува . - 2017 . - 23 с. : с ил.

   Автори на МУ-Варна: Виолета Тачева, Албена Добрева, Силвена Ставрева-Доростолска, Севда Христова, Илина ДОйкова, Валентина Ангелова, Петър Фотев

   ISBN 978-619-221-021-2 

  

Сист. No: 12653

- 217 -

54201 

Комуникация в клиника  : Учебник по български език като чужд за студенти по медицина / Виолета Тачева, Евдокия Скочева и др ; Ред. Евдокия Скочева . - Варна : Стено, 2015 . - 151 с. : с ил. ; 30 см

   Автори на МУ-Варна: Веселина Няголова, Катерина Пенева, Мария Костова, Севда Христова, Свилена Ставрева-Доростолска, Албена Добрева

   ISBN 978-954-449-783-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12379

- 218 -

54225 

Стефанова, Йорданка

   Български език за чуждестранни студенти по дентална медицина / Йорданка Стефанова ; Рец. Трифон Михайлов, Виолета Тачева ; Ред. Севда Христова . - Варна, 2009- . - 30 см

   

   Ч. I . - 2009

   

   ISBN 978-954-449-441-4 

  

Сист. No: 12404


 Индекс по АВТОРИ

Abbas, Abul 26 27 
Abubaker, Omar 200 
Aggarwal, Bharat 183 
Allen, Carl 205 
Alson, Roy 176 
Ansel, Howard 207 
Appleton, Amber 188 
Arber, Daniel 123 
Armstrong, Ehrin 68 
Aronson, Arnold 142 
Attword, David 208 
Ballaro, Andrew 178 
Banerjee, Avijit 197 
Beauchamp, R. Daniel 171 
Belovejdov, Veselin 29 34 
Bickley, Lynn 62 
Biddinger, Paul 52 
Bless, Diane 142 
Bope, Edward 92 
Bower, Mark 181 
Bradley, Partick 201 
Brashers, Valentina 84 
Brennan, Peter 203 204 
Callaway, William 90 
Camm, A. John 113 
Campbell, John 176 
Carranza, Fermin 196 
Chudleigh, Trish 88 164 
Churchhouse, Antonia 106 
Ciottone, Gregory 52 
Clark, Michael 60 
Cohen-Fix, Orna 39 
Colledge, Nicki 58 
Costanzo, Linda 40 
Cotton, Robin 162 170 
Craig, Nancy 39 
Darling, Robert 52 
Dipiro, Joseph 67 
Donnelly, Ryan 210 
Englesbe, Michael 168 
Epstein, Jonathan 163 174 
Faulx, Michael 114 
Feehally, John 128 
Felker, Michael 111 
Ferri, Fred 59 63 
Florence, Alexander 208 
Gaertner, Rebecca 112 
Gahart, Betty 94 
Gargani, Yousef 28 122 
Gartner, Leslie 32 33 37 
Gaspard, Kathryn 85 
Golan, David 68 
Goldenberg, David 202 
Goldstain, Bradley 202 
Grevers, Gerhard 144 
Guntinas-Lichius, Orlando 201 
Hache, Manon 150 173 
Hamid, Mohamed 147 
Healy, David 137 209 
Hiatt, James 32 33 37 
Hitchings, Andrew 69 
Horton-Szar, Dan 28 102 122 129 188 
Houck, Philipp 150 173 
Huang, Shoei 105 
Huether, Sue 84 
Hutchison, Stuart 86 91 108 109 110 
Jaffe, Elaine 123 
Johnson, Richard 128 
Kaisary, Amir 178 
Kellerman, Rick 92 
Kendall, Katherine 87 143 
Klatt, Edward 82 
Koeva, Y. 30 
Kong, Ah-Ng Tony 184 189 
Kumar, Parveen 60 
Lam, Din 200 
Leonard, Rebecca 87 143 
Lichtman Andrew 26 
Lichtman, Andrew 27 
Lonsdale, Dagan 69 
Loose, David 66 
Lucas, Sebastian 102 
Luscher, Thomas F. 113 
MacDonald, Mhairi G. 151 
Mann, Douglas 103 104 111 
Marx, Nikolaus 107 118 
Mathisen, Douglas 177 
McGuire, Darren 107 118 
McMance, Kathryn 84 
Merchant, Naeem 86 110 
Miller, John 105 
Moore, Keith L. 36 
Morse, Christopher 177 
Mulholland, Joyce 211 
Mulholland, Michael 168 
Muntz, Harlan 146 
Murray, Patrick 25 
Nagy, Andras 38 
Nazareno, Adrienne 94 
Neville, Brad 205 
Newman, Michael 196 
Novakov, S. 30 
Nussbaum, Michael 120 
Onwere, Chidimma 165 
Ormerod, Julian 106 
Patterson, James 148 
Pawlina, Wojciech 35 
Pecorino, Lauren 16 185 
Penman, Ian 58 
Persaud, T. V. N. (Vid) 36 
Pollock, Richard 169 
Porth, Carol 85 
Poryazova, Elena 29 34 
Potsic, William 162 170 
Poulsen, Keila 125 
Probst, Rudolf 144 
Rajasekhar, Vinagolu K. 182 
Ralston, Stuart 58 
Ramakrishnan, Vijay 145 
Rettinger, Gerhard 206 
Rodgers, Griffin 124 
Rosenthal, Ken 25 
Ross, Jenny 129 
Ross, Michael 35 
Rote, Neal 84 
Rubin, Emanuel 83 
Santos, Alan 163 174 
Schliephake, Henning 203 204 
Scholes, Melissa 145 
Seltzer, Meta 211 
Seshia, Mary 151 
Singh, Thakur R. R. 210 
Sismanis, Aristides 147 
Sivkov, S. 30 
Smith, Alison 88 164 
Stockton, Shelly 207 
Stoyanova, Vishnya 22 
Strayer, David 83 
Sung, Bokyung 183 
Szilagyi, Peter 62 
Thaler, Malcolm 112 
Theissing, Jurgen 206 
Tiziani, Adriana 212 
Tollesfbol, Trygve 17 
Townsend, Courtney 171 
Toy, Eugene 66 114 
Tsanova, Asya 22 
Turksen, Kursad 38 
Vakharia, Hemant 165 
Vanbergen, Olivia 188 
Wahman, Jonathan 181 
Walker, Brian 58 
Watson, David 213 
Wells, Barbara 67 
Wetmore, Ralph 146 
Xiu, Philip 102 
Young, Neal 124 
Young, Shauna 125 
Zipes, Douglas 103 104 
Александрова, Магдалена 57 
Александрова-Янкуловска, Силвия 12 97 
Ангелов, Венцислав 11 
Андонова, Елена 5 155 
Андонова-Атанасова, Силва 61 131 
Астамирова, Хавра 119 
Атанасов, Александър 172 
Атанасова, Маргарита 175 
Ахманов, Михаил 119 
Бакюс, Ан 152 
Балабански, Тошо 115 
Бертнер, Пол 71 
Бичев, Константин 42 43 99 100 
Блау, Мелинда 160 
Боарон, Мишел 153 
Бозов, Х. 101 
Бойкинов, Б. 157 
Брюър, Сара 190 
Бьотхер, Свен 130 
Вакрилов, Георги 167 
Веков, Тони 45 
Вилунас, Юрий 73 
Винарова, Живка 15 46 
Власковска, Мила 21 64 93 116 
Гаврийски, Вельо 42 43 99 100 
Галев, А. 180 
Гейнър, Мичъл 18 191 
Георгиев, Светослав 21 116 
Георгиев, Тихомир 198 
Георгиева, Дарина 61 131 
Георгиева, Жанета 21 64 93 116 
Георгиева, Лора 48 
Герганов, Енчо 5 155 
Григоров, Пламен 70 77 79 
Грънчарова, Гена 47 
Данчев, Николай 64 93 
Даскалов, Ивайло 89 117 
Деливерска, Мариела 13 19 
Делийска, Боряна 21 116 
Делчев, С. 31 135 
Дентална медицина 198 
Деспотова-Толева, Любима 44 
Дечева, Красимира 192 
Джейкъбсън, Сид 2 
Дилова, Маргарита 5 155 
Димитрова, Гергана 167 
Димитрова, Светлана 48 
Димова, Росица 48 
Добрева, Албена 216 
Доковска, Даниела 13 19 
Дончев, Николай 126 
Драгнев, Величко 54 
Драгостинов, Пламен 55 
Драгостинова, Християна 70 77 
Дукова-Пенева, Полет 65 127 
Дурмишев, Асен 149 
Дурмишев, Любомиров 149 
Иванов, Иван 140 156 
Иванова, Р. 31 135 
Йовев, Светослав 115 
Йовчев, Йовчо 172 
Йонков, Александър 157 
Йорданов, Даки 76 
Йотов, Владимир 74 
Кавлаков, Петър 198 
Калинова, Красимира 172 
Канев, Камен 54 
Канисков, Васил 76 
Капрелян, Ара 61 131 
Карабельова, Соня 6 
Кателиева-Атанасова, Мария 121 187 
Кенаров, Пламен 175 
Керековска, Албена 96 
Киселкова, Елена 42 43 99 100 
Кларк, Хулда 186 
Клемънтс, Джон 138 
Коларов, З. 179 
Кори, Джералд 3 
Костадинов, Ростислав 53 
Костова, Ирена 20 
Коцев, Андрей 121 187 
Куши, Мичио 56 
Ламбрева, Димитринка 57 
Лачева, Александра 157 
Магий, Сюзън 166 
Маждракова-Чалманова, И. 141 
Манчева, Параскева 96 
Маркова, Ира 154 193 
Матанова, Ваня 4 11 132 139 
Медицина 21 61 64 93 116 126 131 133 141 172 
Медицински колеж 96 
Миланов, Иван 133 136 
Минков, Игнат 42 43 99 100 
Митова, Маргарита 50 
Михайлов, Атанас 75 
Михайлов, Трифон 218 
Михайлова, Елена 157 
Младенова, Бистра 72 
Младенова, Силвия 50 
Монто, Мишел 199 
МУ-Варна 21 61 64 93 96 116 126 131 133 141 157 172 198 214 216 217 
Мутафчиева, Милена 5 155 
Накисбенди, Кара 166 
Ненова, Гергана 96 
Нийдълман, Робърт 158 215 
Николова-Бонева, Анна 42 43 99 100 
Оливър, Джейми 194 
Орбецова, Мария 44 
Панайотов, Пламен 126 
Панчовска, Мария 44 
Парашкевов, Александър 53 
Пачолок, Сали 41 
Пеев, Стефан 198 
Пенев, Атанас 115 
Пенев, Марин 65 127 
Петков, Асен 15 46 
Петранова, Цветанка 179 
Петров, Даниел 6 
Петрова, Вероника 89 117 
Пилософ, Владимир 140 156 
Попов, Теодор 50 
Попова, Милена 138 
Попхаритонов, Ангел 172 
Принстайн, Мичъл 7 
Радев, Радко 175 
Райхенберг, Ангелика фон 24 
Рашков, Рашо 179 
Ру, Франсоа 153 
Салчев, Петко 45 
Сапунджиев, Павел 53 
Сивков, Стефан 31 135 
Сиврев, Димитър 172 
Скочева, Евдокия 214 217 
Славов, Чавдар 64 93 
Спасов, Димитър 72 
Спок, Бенджамин 158 215 
Ставру, Стоян 14 98 
Стамболов, Ст. 180 
Стамболова, Иванка 180 
Стефанова, Доротеа 42 43 99 100 
Стефанова, Йорданка 218 
Стойков, Димитър 47 
Стоянова, Вишня 23 
Стоянова, Румяна 48 
Стюарт, Джефри 41 
Суини, Майкъл 134 
Таков, Димитър 121 187 
Тачева, Виолета 214 216 217 218 
Терзиев, Димитър 161 
Терзиева, Г. 180 
Тодорова, Росица 55 70 77 79 
Тожа, Оливия 159 
Трайков, Лъчезар 133 
Тръл, Тимоти 7 
Фадеева, А. 95 
Файнандо, Дона 51 
Фарнер, Хайнц 195 
Фесчиева, Невяна 12 97 
Фишър, Дейвид 80 
Флук, Ричард 78 
Хаджииванов, Росен 136 
Хинков, Олег 1 49 
Хог, Трейси 160 
Христова, Севда 218 
Цанова, Ася 23 
Цонева, Дочка 175 
Чаморо-Премусик, Томас 8 
Червенков, Васил 126 
Чилова-Атанасова, Бл. 141 
Чопра, Санджив 80 
Чуждоезиково обучение 214 216 217 
Шао, Хончи 81 
Шмилев, Т. 157 
Шмилев, Тоньо 140 156 
Шопов, Никола 101 
Юнг, Карл Густав 9 
Ялом, Ървин 10 
Янакиева, Таня 167 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

12 клинични случая от реанимационната практика 175 
Anderson's Atlas of Hematology 125 
Avery's Neonatology 151 
Basic Immunology 26 
Basic Otorhinolaryngology 144 
Bate's Guide to Physical Examination and History Taking 62 
Braunwald's Heart Disease 103 104 
Cancer Stem Cells 182 
Carranza's Clinical Periodontology 196 
Case Files 66 114 
Catheter Ablation of Cardiac Arrhythmias 105 
Cell Biology & Histology 33 37 
Cellular and Molecular Immunology 27 
Ciottone's Disaster Medicine 52 
Clinical Cases 212 
Clinical Crash Course 106 165 
Clinical Voice Disorders 142 
Color Atlas and Text of Histology 32 
Comprehensive Clinical Nephrology 128 
Conn's Current Therapy 2017 92 
Craniomaxillofacial Buttresses 169 
Davidson`s Principles & Practice of Medicine 58 
Diabetes in Cardiovascular Disease 107 118 
Drug Calculations 211 
ENT - Head and Neck Surgery 206 
ENT Secrets 145 
Essentials of Esthetic Dentistry 197 
Essentials of Pathophysiology 85 
Ferri's Clinical Advisor 59 63 
Gastric Surgery 120 
Haematology and Immunology 28 122 
Handbook of Epigenetics 17 
Handbook of Histopathology and Immunohistochemistry 29 34 
Handbook of Otolaryngology 202 
Handbook of Pediatric Anesthesia 150 173 
Heart Failure 111 
Hematopathology 123 
Histology 35 
Induced Pluripotent Stem (iPS) Cells 38 
Inflammation and Cancer 183 
Inflammation, Oxidative Stress, and Cancer 184 189 
International Trauma Life Support for Emergency Care Providers 176 
Intravenous Medications 94 
Kumar & Clark's Clinical Medicine 60 
Laryngeal Evaluation 87 143 
Maxillofacial Surgery 203 204 
MCQs in Anatomy 30 
Medical Microbiology 25 
Medical Otology and Neurotology 147 
Metabolism and Nutrition 188 
Molecular Biology 39 
Molecular Biology of Cancer 16 185 
Mosby's Comprehensive Review of Radiography 90 
Nervous System 129 
Novel Delivery Systems for Transdermal and Intradermal Drug Delivery 210 
Obstetric Anaesthesia 163 174 
Obstetric and Gynaecological Ultrasound 88 164 
Oncology 181 
Operative Techniques in Transplantation Surgery 168 
Oral and Maxillofacial Pathology 205 
Oral and Maxillofacial Surgery 200 
Pathology 102 
Pediatric Otolaryngology 146 
Pharmaceutical Analysis 213 
Pharmaceutical calculations 207 
Pharmacotherapy Handbook 67 
Physicochemical Principles of Pharmacy 208 
Physiology 40 
Practical Biochemistry for Medical Students 22 
Principles of Cardiac and Vascular Computed Tomography 86 110 
Principles of Cardiovascular Radiology 91 109 
Principles of Echocardiography and Intracardiac Echocardiography 108 
Principles of Pharmacology 68 
Psychiatric Drugs Explained 137 209 
Robbins and Cotran Atlas of Pathology 82 
Rubin's Pathology 83 
Sabiston Textbook of Surgery 171 
Salivary Gland Disorders and Diseases 201 
Surgical Pediatric Otolaryngology 162 170 
The Bethesda Handbook of Clinical Hematology 124 
The Developing Human 36 
The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine 113 
The Only EKG Book You'll Ever Need 112 
The Top 100 Drugs 69 
Thoracic Surgery 177 
Understanding Pathophysiology 84 
Urology 178 
Weedon's Skin Pathology 148 
А дали не е В12? 41 
Автономни нарушения при мозъчен инсулт 61 131 
Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина 44 
Акупунктурен масаж за бебета и деца 51 
Аналогиите в детска възраст 5 155 
Атлас на билките в света 74 
Билков целебник 72 
Биоетика 97 
Биомаркери при сърдечно-съдови заболявания 21 116 
Болест на Турет, други хронични тикове и често съпътстващи разстройства 161 
Болката в гърба 95 
Български език за чуждестранни студенти по дентална медицина 218 
Вашето тяло никога не лъже 56 
Видеокурс общ български език ниво А1-А2 216 
Въведение в природолечението 75 
Гладуването като терапия 195 
Глюкокортикоид-индуцирана остеопороза 179 
Големите пет 80 
Грижа за болния и сестринска техника 57 
Д-р Спок Грижи за бебето и детето 158 215 
Детска невропсихология 132 139 
Дискриминация, основана на генетични характеристики 13 19 
Диференциална психология 8 
Добри практики за оценка на здравни технологии 45 
Защо боледувам? 78 
Информационната парадигма в здравеопазването 15 46 
Искам бебе 167 
Как да възстановим увредените си органи 55 
Как да отгледаме здраво и щастливо дете 154 193 
Как да учим децата да учат - за да успяват 2 
Кинезитерапията в общественото здраве 96 
Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии 115 
Клинична психология 7 
Книга на бременната 166 
Компресионни невропатии 136 
Комуникация в клиника 214 217 
Конопът 70 77 
Лабораторна диагностика на анемии 65 127 
Лекарската грешка 14 98 
Лечението на всички напреднали форми на рак 186 
Мама за първи път 159 
Мама и смисълът на живота 10 
Медицина на бедствените ситуации 54 
Медицината 1 49 
Медицинско осигуряване на водолазната дейност 101 
Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" 50 
Множествена склероза 130 
Моето бебе 152 
Мозъкът ви по-здрав от всякога 134 
Настолна книга на диабетика 119 
Нашите зъби 199 
Неврология 133 
Обща и неорганична химия 20 
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата 140 156 
Педиатрия 153 
Планът за генна терапия 18 191 
Поведенчески проблеми при аутизма 138 
Практически курс за самоизцеление по методиката на Юрий Вилунас 73 
Практически упражнения по биохимия за студенти по медицина 23 
Привързаност - там и тогава, тук и сега 4 
Привързаности и личностна патология 6 
Приложение на конично-лъчевия томограф при предоперативна диагностика в оралната хирургия 198 
Приложна дерматотерапия 149 
Профилактика, диагностика, терапия 64 93 
Психологически типове 9 
Ръководство за практически упражнения по биоетика 12 
Самолечение с ПайдаЛаджин 81 
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания 180 
Случаи от практиката на клиничния психолог 11 
Спешна педиатрия 157 
Справочник за здравни грижи (технически фишове) 47 
Суперхрани всеки ден 194 
Съвременни аспекти на стомашния рак 121 187 
Съвременни ехокардиографски методи 89 117 
Съкровищница на българската народна медицина в три тома 76 
Тайният език на бебетата 160 
Теория и практика на консултирането и психотерапията 3 
Терминологичен компендиум по здравен мениджмънт 48 
Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина 31 135 
Тестови въпроси по медицинско осигуряване на бедствените ситуации 53 
Учебник по очни болести 141 
Физиология на човека с физиология на спорта 42 43 99 100 
Хирургични болести 172 
Хранене до 3-годишна възраст 192 
Храни се добре, за да се чувстваш добре 190 
Хронична венозна болест 126 
Черният бъз и бъзакът лекуват всичко 79 
Чудодейната сила на минералите, хранителните съставки и елементите 71 
Шуслерови соли и хранене според биоритмите 24 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Anatomy 30 
Anesthesiology 150 163 173 174 
Biochemistry 22 
Cardiovascular Disease 106 107 118 
Cell biology 33 37 
Chemistry 29 34 
Clinical Diagnosis 59 63 
Clinical Medicine 59 60 63 
Cochlear implants 147 
Dentistry 196 197 205 
Dermatology 148 
Diagnosis 62 87 108 143 
Disaster medicine 52 
Disorders of the cardiovascular system 113 
Ear disease 146 147 
Embryology 36 
Emergency medicine 176 
Endocrinology 107 118 
Gastroenterology 120 
General and professional pharmacy 210 
Heart diseases 86 91 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 
Hematology 28 122 123 124 125 
Histology 29 32 33 34 35 37 
Immunology 26 27 28 29 34 122 
Internal medicine 92 
Kidney diseases. Nephropathies 128 
Maxillofacial Surgery 200 203 204 
Medical genetics 17 
Medical microbiology 25 
Medicine 58 
Molecular biology 16 38 39 185 
Neck 146 
Nephrology 128 
Neurology 129 
Nutrition 188 
Nutrition and dietetics 184 188 189 
Obstetrics and Gynecology 88 163 164 165 174 
Oncology 16 181 182 183 184 185 189 
Otorhinolaryngology 87 142 143 144 145 146 162 170 202 206 
Pathology 29 34 82 83 102 123 
Pathophysiology 84 85 151 
Pediatrics 146 150 151 162 170 173 
Pharmacology 66 67 68 69 94 
Pharmacy 137 207 208 209 210 211 212 213 
Physiology 40 
Plastic sugery 204 
Radiology 91 109 
Rentgenology and Radiology 90 
Salivary gland 201 
Skull 169 
Stem Cells 182 
Surgery 120 162 168 169 170 171 177 201 202 206 
Therapy 92 
Tomography 86 110 
Ultrasound diagnosis 88 164 
Urology 178 
Vestibular disorders 147 
Акупунктура 51 
Акушерство и гинекология 163 165 174 
Анатомия 31 135 
Анестезиология 150 163 173 174 175 
Билки. Лечебни растения 72 74 75 
Биоетика 12 97 
Биомедицински изследвания 21 116 
Биохимия 23 24 71 
Болести на бъбреците. Нефропатии 128 
Болести на костна система 95 179 
Болести на нервната система. Невропатология 61 130 131 
Болести на сърдечно-съдовата система 113 
Ботаника 76 
Български език 218 
Гастроентерология 120 121 187 
Граматика - български език 216 
Грижи за болния 44 50 57 180 
Гръдна хирургия 177 
Дентална медицина 199 
Дерматология 148 149 
Детско-юношеска психология 2 
Диабет 119 
Диагностика 56 64 65 86 88 93 110 127 164 198 
Ембриология 36 
Ендокринология 119 
Ехокардиография 89 108 117 
Здравен мениджмънт 48 
Здравеопазване 1 15 45 46 49 214 217 
Здравни грижи 47 57 
Изкуствено оплождане 167 
Имунология 26 28 122 
Инвитро 167 
Инсулт 61 131 
Интензивно лечение 175 
Инфекциозни болести 180 
История на медицината 1 49 
Кардиология 86 91 106 108 109 110 113 115 
Кинезитерапия 96 
Клетъчна биология 33 37 
Клинична медицина 212 
Клинична психология 4 11 
Кожно-венерически заболявания 149 
Комуникация 214 217 
Коремна хирургия 120 
Лицево-челюстна хирургия 200 201 203 204 
Медицина на бедствените ситуации 53 54 
Медицинска генетика. Наследствени болести 13 18 19 191 
Медицинска етика 14 98 
Медицински сестри 57 
Медицинско право 13 19 
Метаболизъм 188 
Морска медицина 101 
Народна медицина 70 75 76 77 79 
Неврология 31 61 129 130 131 132 133 134 135 136 139 161 
Неонатология 151 
Нетрадиционна медицина 73 81 195 
Нефрология 128 
Обществено здравеопазване 1 49 96 
Онкология 121 181 186 187 
Ортопедия и травматология 179 
Отология 146 
Оториноларингология 144 145 202 
Офталмология 141 
Патология 82 102 
Патофизиология 85 
Педагогика 158 215 
Педиатрия 5 51 140 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 173 193 215 
Пластична хирургия 204 
Право 14 98 
Профилактика 64 93 
Психиатрия 132 137 138 139 140 156 209 
Психология 3 5 6 7 8 9 10 138 155 161 
Рентгенология и радиология 91 109 
Репродуктивно здраве 167 
Спешна медицина 157 176 
Спортна медицина 42 43 99 100 
Стоматология 198 
Сърдечно-съдова система - болести 21 116 
Терапия 64 93 
Тумори 186 
Урология 178 
Фармакология 68 70 77 
Фармация 137 208 209 210 212 
Физиология 40 41 42 43 99 100 
Физиотерапия 56 95 
Физиотерапия. Други нелекарствени терапевтични средства 55 71 78 80 
Хематология 28 65 122 123 126 127 
Химия 20 
Хирургия 168 172 202 
Хистология 33 37 
Хранене 18 154 188 190 191 192 193 194 195 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Abnormalities, Human-Genetic aspects 36 
Anatomy 30 
Anesthesia-handbooks, manuals etc. 150 173 
Arrhythmias, Cardiac 105 
Biochemistry 22 
Cardiology 91 103 104 106 109 111 112 113 114 
Cardiovascular disease 107 113 118 
Care of the critical ill 176 
Cell biology 33 37 
Child diseases 146 
Clinical medicine 59 60 63 212 
Cochlear implant 147 
Communication in medicine 214 217 
Dental materials 197 
Dental medicine 30 196 
Dentistry 197 
Dermatology 148 
Diabetes 107 118 
Diagnosis 59 63 87 143 
Diet therapy 184 189 
Disaster medicine 52 
Diseases of the kidney. Nephropathy 128 
Ear-surgery-atlases 206 
Ears. Otology 146 147 
Echocardiography 108 
Electrocardiology 112 
Embryology, Human 36 
Emergency medical services 176 
Emergency medicine 176 
Gastroenterology 120 
Gastrointestinal surgery 120 
General surgery 171 
Genetics 17 
Head and neck surgery 206 
Heart - Diseases 105 111 
Heart - Diseases - Diagnosis 108 
Heart diseases 112 114 
Hematologic diseases 123 
Hematology 28 122 124 125 
Histology 32 33 35 37 
Histopatology 29 34 
Imaging cardiology 86 110 
Immune system 26 
Immunohistochemistry 29 34 
Immunology 26 27 28 122 
Internal medicine 92 
Intravenous therapy 94 
Laryngoscopy 87 143 
Malformations 36 
Maxillofacial surgery 200 203 204 
Medical genetics 17 
Medical history taking 62 
Medical microbiology 25 
Medicine 58 
Metabolism 188 
Molecular biology 16 35 38 39 185 
Neck-Infections 146 
Neonatal 151 
Nephrology 128 
Nervous system 129 
Neurology 129 
Newborn-pathophysiology, management 151 
Nutrition 184 188 189 
Obstetrical anaesthesia and analgesia 163 174 
Obstetrics and gynecology 165 
Oncology 16 171 181 182 183 184 185 189 
Oral pathology 205 
Oral surgery 200 
Otolaryngology-complications-head & neck surgery 202 
Otorhinolaringology 162 170 
Otorhinolaryngology 87 142 143 144 145 
Pathological anatomy 82 
Pathological physiology. Processes, mode of action of diseases. Pathogenesis. 85 
Pathology 83 102 
Pathophysiology 84 151 
Pediatrics 150 162 170 173 
Periodontal diseases - surgery 196 
Phamacology 69 
Pharmaceutical intervention 210 
Pharmaceutical technical procedures 210 
Pharmacology 66 67 68 137 207 209 
Pharmacotherapy 67 
Pharmacy 207 208 211 212 213 
Physical analysis and diagnosis. 62 
Physiology 40 
Plastic surgery 204 
Psychiatry 137 209 
Radiology 91 109 
Rentgenology and Radiology 90 
Salivary glands. Saliva 201 
Skull - Surgery 169 
Stem Cells 182 
Surgery 162 170 171 
Surgery, operative 169 201 
Therapeutics 92 
Thoracic surgery 177 
Tomography, Emission-Computed-methods 86 110 
Transplantation 171 
Transplantation surgery 168 
Trauma 171 
Ultrasonic diagnosis 88 164 
Ultrasonics in obstetrics 88 164 
Urology 178 
Vestibular apparaturs 147 
Voice disorders-physiology 142 
Voice disorders-surgery 142 
Акупунктура 51 
Акушерство 163 165 174 
Алтернативна медицина 55 73 81 
Алтернативни методи на лечение 73 
Анатомия нервна система. Сетивни органи 31 135 
Анестезиология 163 174 175 
Анестезия 150 173 
Аритмии 115 
Аутизъм - деца 138 
Бедствени ситуации 54 
Билки. Диворастящи лекарствени растения. 72 74 
Билколечение 72 74 75 76 79 
Биоетика 12 
Биомедицински изследвания 21 116 
Биохимия 23 
Болести на бъбреците. Нефропатия 128 
Болести на костите 179 
Болести на кръвта. Кръв, плазма, серум. Хематология 124 
Болести на нервната система. Невропатология 61 131 
Болести на сърцето, камери, клапи 105 111 
Ботаника 76 
Бременност 166 167 
Български език 216 218 
Вестибуларни нарушения 147 
Витамини 41 
Водолазна и хипербарна медицина 101 
Вътрешни болести 92 
Гастроентерология 120 121 187 
генетика 17 
Генетични болести 13 18 19 191 
Гинекология 165 
Грижи за болния 44 50 57 180 212 
Гръден кош - хирургия 177 
Гръдна хирургия 177 
Дентална медицина 196 197 218 
Дентални материали 197 
Дерматология 148 149 
Дерматотерапия 149 
Детска неврология и психиатрия 132 139 161 
Детска психология 2 5 155 
Детска хирургия 172 
Детски болести 51 146 153 
Диабет 73 107 118 
Диабет - контрол 119 
Диагностика 56 59 62 63 64 65 87 93 127 143 
Диететика 18 190 191 194 195 
Диетично хранене 184 189 
Езикознание. Филология 216 
Електрокардиография 112 
Електрофизиологична диагностика 115 
Ембриология 36 
Ендокринология 119 
Етика 1 49 
Ехографска диагноза 89 108 117 
Здравен мениджмънт 48 
Здравеопазване 15 45 46 47 
Здравна информация 15 46 
Здравни грижи 47 50 57 
Здравословно хранене 24 194 
Зъболечение 199 
Източна медицина 56 
Имунна система 26 
Имунология 26 27 28 122 
Интелект 7 
Интензивно лечение 175 
Интравенозни лекарствени средства 94 
Инфекциозни болести 180 
История на медицината 1 49 
Кардиология 86 89 91 103 104 106 108 109 110 111 112 113 115 117 
Кинезитерапия 96 
Клетъчна биология 33 37 
Клинична медицина 59 60 63 
Клинична патология 126 
Клинична психология 4 7 11 
Кожни болести 149 
Компютърна томография 86 110 
Комуникации в медицината 214 217 
Коремна хирургия 120 172 
Ларингология 87 143 
Лекарска отговорност 1 14 49 98 
Лекарствена терапия 94 
Лекарствени продукти 211 
Лицево-челюстна хирургия 200 201 203 204 206 
Лицево-челюстна хирургия. Зъбопротезиране 205 
Личности 7 
Малформации 36 
Масажи. Лечебни 51 
Медицина на бедствените ситуации 52 53 54 
Медицина на катастрофите 54 
Медицинска биохимия 24 
Медицинска генетика 17 
Медицинска етика 14 97 98 
Медицинска информация 15 46 
Медицинска микробиология 25 
Медицинска педагогика 158 215 
Медицинска психология 11 
Медицински сестри 180 
Медицинско право 13 14 19 98 
Метаболизъм 188 
Минерални соли 24 
Минералогия 71 
Множествена склероза 130 
Мозък 31 135 
Мозъчен инсулт 61 131 
Молекулярна биология 35 38 39 
Морска медицина 101 
Наркотерапия 70 77 
Народна медицина 24 79 
Неврология 61 130 131 133 134 136 
Невропатии 136 
Неврохирургия 172 
Нелекарствена терапия 55 78 80 
Неонатология 151 
Неорганична химия 20 
Нервна сиситема - заболявания 133 
Нервна система 129 
Нетрадиционна медицина 56 73 81 195 
Нефрология 128 
Новородени 159 
Образна диагностика 89 117 
Обща медицина 58 
Обществено здраве 96 
Обществено здравеопазване 1 44 49 96 
Онкология 121 171 181 182 183 184 186 187 189 
Опасности, рискове, злополуки. Предпазване, лична безопасност 53 
Орална хирургия 198 200 
Организация на здравеопазването 45 
Ортопедия 172 
Остеология 95 
Остеопороза 179 
Отология 146 147 
Оториноларингология 142 144 145 162 170 202 
Офталмология 141 
Очни болести 141 
Памет 134 
Патология 82 83 102 
Патофизиология 84 85 
Педиатрия 140 150 151 152 153 154 156 157 158 160 162 170 173 193 215 
Пластична хирургия 204 
Поведенчески науки 6 7 
Права на пациента 1 49 
Правни аспекти в медицината 14 98 
Природна медицина 70 71 72 74 76 77 78 79 80 
Природолечение 74 75 
Пропедевтика 64 93 
Профилактика. Превантивно лечение 64 93 
Психиатрия 6 140 156 
Психиатрията в социален аспект 138 
Психология 6 7 9 10 
Психология на личността. Психологическа типология. 3 8 9 10 
Психотерапия 4 
Психофармакология 137 209 
Радиология 91 109 
Рак на стомаха 121 187 
Рентгенодиагностика. Радиодиагностика. Електродиагностика 90 
Репродуктивно здраве 167 
Рехабилитация 95 96 
Родители и деца 152 
Сестрински грижи 57 
Спешна медицина 157 176 
Спортна медицина 42 43 99 100 
Стволови клетки 182 
Стоматология 199 
Стоматология - диагностика 198 
Стомах 120 
Съдови заболявания 172 
Сърдечни аритмии 105 
Сърдечно-съдова система - Болести 107 113 118 
Сърдечно-съдови заболявания 21 116 
Терапия 64 93 186 
Терапия. Терапевтика. Фармакология 92 
Травми. Увреждания. Наранявания 171 
Трансплантация 168 
Тумори 186 
Ултразвукова диагностика 88 164 
Ултразвукова диагностика в гинекологията 88 164 
Урология 172 178 
Фармакология 66 67 68 69 70 77 
Фармакология. Терапия. Токсикология. 207 
Фармацевтична химия 208 
Фармация 137 208 209 210 211 213 
Физиология 40 41 42 43 99 100 
Физиотерапия 56 
Хематологични болести 123 126 
Хематология 28 65 122 125 127 
Хигиена 166 
Хигиена на новороденото 159 
Химия 20 
Хипертония 73 
Хирургична техника 168 
Хирургично лечение 171 
Хирургия 162 170 171 
Хистология 32 33 35 37 
Хранене 18 166 188 190 191 194 195 
Хранене - деца 192 
Хранене на децата 154 193 
Хранене на децата. Кърмене. 192